آخرین اخبار

 

آرشیو اخبار

 

اخبار

شركت آقاي دكتر محمدي سرپرست پژوهشكده پسته در جلسه ستاد گياهپزشكي استان كرمان

بنابر گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته جلسه ستاد گياهپزشكي استان كرمان با حضور آقاي دكتر برومندي معاون محترم وزير در...
Read More
اخبار

چاپ دستنامه فني با عنوان «كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري در فصل رشد باغ هاي پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته دستنامه فني با عنوان «كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري در فصل رشد باغ...
Read More
اخبار

بازديد معاون پژوهشي موسسه علوم باغباني از ايستگاه هاي پژوهشكده پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در تاريخ 1401/8/29 آقاي دكتر گل محمدي معاون پژوهشي موسسه علوم باغباني از ايستگاه...
Read More
اخبار

بازديد معاون پژوهشي موسسه علوم باغباني از آزمايشگا هاي پژوهشكده پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در تاريخ 1401/8/29 آقاي دكتر گل محمدي معاون پژوهشي موسسه تحقيقات علوم باغباني از...
Read More
اخبار

جلسه توديع و معارفه رئيس پژوهشكده پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در تاريخ1401/8/29 جلسه توديع و معارفه رئيس پژوهشكده پسته با حضور معاون پژوهشي موسسه...
Read More