آخرین اخبار

 

آرشیو اخبار

 

اخبار

بازدید از مناطق پسته کاری مروست

بازدید از مناطق پسته کاری مروست دوشنبه مورخ 1401/۲/۲۶ آقایان دکتر بصیرت، هاشمی نسب و حسینی فرد- موتورپمپ های مورد...
Read More
اخبار

کارگاه آموزشی روش های کاربردی کاهش خسارت سرمازدگی درختان پسته

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1401 کارگاه آموزشی روش های کاربردی کاهش خسارت سرمازدگی...
Read More
اخبار

برگزاری برنامه رادیویی با عنوان بیماری های ریشه ای و نماتدهای پسته در رادیو رفسنجان

برگزاری برنامه رادیویی با عنوان بیماری های ریشه ای و نماتدهای پسته در رادیو رفسنجان این برنامه رادیویی یک ساعته...
Read More
اخبار

برنامه رادیویی با عنوان روش های پیوند در پسته

برگزاری برنامه رادیویی با عنوان روشهای پیوند و زمان مناسب در رادیو رفسنجان، این برنامه رادیویی یکساعته در روز شنبه...
Read More
اخبار

برنامه زمانی و عناوین سخنرانی های پیش رویداد استارت آپ دی سرمازدگی در گیاهان

Read More