آخرین اخبار

 

آرشیو اخبار

 

اخبار

بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران ملي و استاني از پژوهشكده پسته و ايستگاه تحقيقات پسته شماره 2

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته صبح روز پنجشنبه مورخ 10/9/1401 آقايان دكتر اعظمي و دكتر عباسي نمايندگان محترم جيرفت...
Read More
اخبار

شركت آقاي دكتر محمدي سرپرست پژوهشكده پسته در جلسه ستاد گياهپزشكي استان كرمان

بنابر گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته جلسه ستاد گياهپزشكي استان كرمان با حضور آقاي دكتر برومندي معاون محترم وزير در...
Read More
اخبار

چاپ دستنامه فني با عنوان «كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري در فصل رشد باغ هاي پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته دستنامه فني با عنوان «كاربرد اسيد سولفوريك در آب آبياري در فصل رشد باغ...
Read More
اخبار

بازديد معاون پژوهشي موسسه علوم باغباني از ايستگاه هاي پژوهشكده پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در تاريخ 1401/8/29 آقاي دكتر گل محمدي معاون پژوهشي موسسه علوم باغباني از ايستگاه...
Read More
اخبار

بازديد معاون پژوهشي موسسه علوم باغباني از آزمايشگا هاي پژوهشكده پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در تاريخ 1401/8/29 آقاي دكتر گل محمدي معاون پژوهشي موسسه تحقيقات علوم باغباني از...
Read More