آخرین اخبار

 

آرشیو اخبار

 

اخبار

برگزاري كلاس آموزشي-ترويجي کنترل خسارت سرمازدگي بهاره درختان پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته وبينار آموزشي-ترويجي کنترل خسارت سرمازدگي بهاره درختان پسته از دوره جامع مديريت باغ هاي...
Read More
اخبار

برگزاري كلاس آموزشي-ترويجي روش هاي پيوند و زمان مناسب انجام آن

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته وبينار آموزشي-ترويجي روش هاي پيوند و زمان مناسب انجام آن از دوره جامع مديريت...
Read More
اخبار

برگزاري كلاس آموزشي-ترويجي مديريت بيماري هاي گياهي در باغ هاي پسته (لكه برگي و سرخشكيدگي درختان پسته)‏

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته وبينار آموزشي-ترويجي مديريت بيماري هاي گياهي در باغ هاي پسته  (لكه برگي و سرخشكيدگي...
Read More
اخبار

برگزاري جلسه هماهنگي پژوهشكده پسته در ارتباط با تامين نياز سرمايي درختان پسته

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته روز سه شنبه 24 بهمن ماه 1402 جلسه اي با حضور فرماندار محترم شهرستان...
Read More
اخبار

برگزاری هفتمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت

به گزارش روابط عمو مي پژوهشكده پسته روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ هفتمین کاروان ترویج بهره وری ویژه...
Read More