English / فارسی
 
   
 
  

اعضای هیئت علمی و محققین

نام ونام خانوادگی:  علی اسماعیل پور


سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری

گرایش تحصیلی: باغبانی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی: aesmailpour@yahoo.comنام ونام خانوادگی:  سید یحیی امامی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

گرایش تحصیلی: حشره شناسی کشاورزی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7- 34225205 - 034

پست الکترونیکی : y-emami@pri.irنام ونام خانوادگی :  مهدی بصیرت

سمت : عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش تحصیلی : حشره شناسی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:m-basirat@pri.irنام ونام خانوادگی:  بهمن پناهی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری باغبانی

گرایش تحصیلی: فیزیولوژی درختان میوه

محل فعالیت: مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمان
شماره تماس : 32117396– 034

پست الکترونیکی:b.panahi@areo.irنام ونام خانوادگی: علی تاج آبادی پور

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری

گرایش تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی: tajabadi@pri.irنام ونام خانوادگی:  امان اله جوانشاه

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری باغبانی

گرایش تحصیلی: باغبانی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی: Javanshah@pri.irنام ونام خانوادگی: ناصر جلیلوند

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:حشره شناسی

محل فعالیت: ایستگاه تحقیقات یزبر قزوین
شماره تماس : 33358003 – 028

پست الکترونیکی: naser_jalilvand2000@yahoo.comنام ونام خانوادگی:  شکراله حاجی وند

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری باغبانی

گرایش تحصیلی: باغبانی

محل فعالیت: ایستگاه تحقیقات یزبر قزوین
شماره تماس : 33358003 – 028

پست الکترونیکی: shokrollah2006@gmail.comنام ونام خانوادگی: سید جواد حسینی فرد

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری خاکشناسی

گرایش تحصیلی: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:hosseinifard@areo.irنام ونام خانوادگی:معصومه حقدل

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی: بیماری شناسی گیاهی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:m-haghdel@pri.ir
نام ونام خانوادگی:حسین حکم آبادی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری باغبانی

گرایش تحصیلی: میوه کاری

محل فعالیت:ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
شماره تماس : 35352346 – 023

پست الکترونیکی: hokmabadi@pri.irنام ونام خانوادگی:مژده حیدری

سمت: محقق

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس خاکشناسی

گرایش تحصیلی: رده بندی و حاصلخیزی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:m.heidari@areo.irنام ونام خانوادگی:رزا درگاهی

سمت: محقق

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس شیمی

گرایش تحصیلی: تجزیه

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:rosadargahi@gmail.comنام ونام خانوادگی:سینا راد


 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمت: محقق

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس صنایع غذایی

گرایش تحصیلی: صنایع غذایی

محل فعالیت:ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
شماره تماس : 35352346 – 023

پست الکترونیکی:sinarad4@yahoo.comنام ونام خانوادگی: نادیا سهرابی

سمت: محقق

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زیست شناسی

گرایش تحصیلی :

محل فعالیت: ستاد موسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:sohrabi_nadia@yahoo.comنام ونام خانوادگی: احمد شاکر اردکانی

 
سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری صنایع غذایی

گرایش تحصیلی: تکنولوژی

محل فعالیت: ستاد موسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:shaker@pri.ir، a.shaker@areo.irنام ونام خانوادگی: عبدالحمید شرافتی

 
                   
سمت : عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس باغبانی

گرایش تحصیلی : میوه کاری

محل فعالیت:ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد
شماره تماس :56724441 – 051

پست الکترونیکی:sharafati@pri.ir   نام ونام خانوادگی: فرامرز صالحی

سمت : عضو هیات علمی بازنشسته

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:تغذیه گیاهی

محل فعالیت:ستاد مؤسسه
شماره تماس :

پست الکترونیکی:faramarzsalehi@yahoo.comنام ونام خانوادگی:خلیل صامت

سمت: محقق بازنشسته

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس دفع آفات نباتی

گرایش تحصیلی:حشره شناسی

محل فعالیت:ستاد مؤسسه
شماره تماس :

پست الکترونیکی:نام ونام خانوادگی: رضا صداقت

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی:اقتصاد کشاورزی

محل فعالیت:ستاد مؤسسه
شماره تماس :: 7-34225205-034

پست الکترونیکی:sedaghatr@gmail.comنام ونام خانوادگی: ناصر صداقتی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی:آبیاری و زهکشی

محل فعالیت : ستاد موسسه
شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی:n-sedaghati@pri.irنام ونام خانوادگی: محمد عبدالهی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری اقتصاد کشاورزی

گرایش تحصیلی:مدیریت مزرعه

محل فعالیت : ستاد موسسه
شماره تماس: 5- 34225207 – 034

پست الکترونیکی:abdolahi@pri.irنام ونام خانوادگی: حمید علیپور

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی

گرایش تحصیلی:باغبانی

محل فعالیت : ستاد موسسه
شماره تماس :7-34225205- 034

پست الکترونیکی:h-alipour@pri.irنام ونام خانوادگی: حسین فریور مهین

سمت: محقق بازنشسته

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس آفات و بیماریها

گرایش تحصیلی:حشره شناسی و نماتد شناسی

محل فعالیت: ستاد موسسه
شماره تماس :

پست الکترونیکی:h_farivar20@yahoo.comنام ونام خانوادگی: سعید کاشانی زاده

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس باغبانی

گرایش تحصیلی:باغبانی

محل فعالیت:ایستگاه تحقیقات یزبر قزوین
شماره تماس :33358003– 028

پست الکترونیکی:sdkashanizadeh@yahoo.comنام ونام خانوادگی: فاطمه کاظمی

سمت: محقق

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:حشره شناسی

محل فعالیت:ستاد موسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی:kazemi_fa@yahoo.comنام ونام خانوادگی: اکبر محمدی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:آبیاری و زهکشی

محل فعالیت:ستاد موسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی:akmohamadi@yahoo.comنام ونام خانوادگی: امیر حسین محمدی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری

گرایش تحصیلی:بیماری شناسی گیاهی

محل فعالیت:ستاد موسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: ah-mohammadi@pri.irنام ونام خانوادگی: مهدی محمدی مقدم


 
 
 
 
 
 
 
 
سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:بیماری شناسی گیاهی

محل فعالیت:ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
شماره تماس :35352346– 023

پست الکترونیکی: mm.moghadam52@yahoo.comنام ونام خانوادگی: محمد مرادی

سمت : عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری

گرایش تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی

محل فعالیت : ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: moradi@pri.irنام ونام خانوادگی: سید عبدالمجید مرتضوی


 
 
سمت: محقق

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس باغبانی

گرایش تحصیلی: باغبانی

محل فعالیت:ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
شماره تماس :35352346 – 023

پست الکترونیکی: porbar.pesteh@gmail.comنام ونام خانوادگی: منصور مؤذن پور

سمت: عضو هیات علمی بازنشسته

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس خاکشناسی

گرایش تحصیلی: آبیاری و مدیریت منابع

محل فعالیت:ستاد مؤسسه
شماره تماس :

پست الکترونیکی:نام ونام خانوادگی: محمدرضا مهرنژاد

سمت: عضو هیات علمی بازنشسته

مدرک تحصیلی: دکتری

گرایش تحصیلی:کنترل بیولوژیک آفات گیاهی

محل فعالیت:ستاد مؤسسه
شماره تماس :

پست الکترونیکی: mehrnezhad@pri.irنام ونام خانوادگی: حمید هاشمی راد

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:حشره شناسی

محل فعالیت:ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: H-Hashemirad@pri.ir
نام ونام خانوادگی: نجمه پاکدامن

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: pakdaman@pri.ir
نام ونام خانوادگی: محمدرضا نیکوئی دستجردی

سمت: محقق

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی: باغبانی فیزیولوژی اصلاح

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: nikouei2008@yahoo.comنام ونام خانوادگی: حسن عرب

سمت: محقق

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی: باغبانی فیزیولوژی اصلاح

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: harab@pri.irنام ونام خانوادگی: ماریه نادی

 
سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی: شیمی خاک

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: Nadi@pri.irنام ونام خانوادگی: حجت هاشمی نسب

 
سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی: اصلاح نباتات و ژنتیک

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: hojathashemi@gmail.comنام ونام خانوادگی: مریم افروشه

 
سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی: باغبانی

محل فعالیت: ستاد مؤسسه
شماره تماس :7-34225205-034

پست الکترونیکی: Afrousheh@pri.ir

نام ونام خانوادگی: مصطفی قاسمی

 
سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی: باغبانی

محل فعالیت: مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی قزوین
شماره تماس :028-33424970

پست الکترونیکی: mostafaghasemi1417@gmail.com


 

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net