English / فارسی
 
   
 
  

  حضور آقایان دکتر بخشنده و همراهان در پژوهشکده پسته  تاریخ: 22/8/1398


 

در پی سفر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان و بعد از سخنرانی ایشان به شهر کرمان سفر کردند اما در روز سه شنبه 21 آبانماه 1398 آقایان دکتر بخشنده معاون اقتصادی وزیر کشاورزی و آقای دکتر جعفری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از کلیه آزمایشگاههای پژوهشکده پسته به اتفاق رئیس پژوهشکده آقای دکتر علی اسماعیل پور بازدید و در جریان امور کمی و کیفی و حتی معضلات و کمبودهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی قرار گرفتند این بازدید نزدیک به دو ساعت به طول انجامید .

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net