English / فارسی
 
   
 
  

  سخنرانی ترویجی هفتگی پژوهشکده پسته کشور با حضور گسترده باغداران و کارشناسان برگزار گردید  تاریخ: 30/8/1397


 

طبق برنامه ریزی بعمل آمده در پژوهشکده پسته کشور و انتقال یافته های کشاورزی به باغداران و کارشناسان کشاورزی ششمین گردهمایی و سخنرانی ترویجی پاییزسال 1397 توسط خانم دکتر نادی عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور تحت عنوان مدیریت تغذیه در زمستان ،استفاده از کودهای آلی و نحوه پوسیدگی آنها با استقبال بی نظیر کشاورزان و باغداران برگزار گردید.این جلسه که دو ساعت به طول انجامید ابتدا خانم دکتر نادی با ارائه موضوع که همراه با پاور انجام گرفت کلیه نکات مورد نیاز مرتبط با موضوع رابیان و در ادامه از حضار خواسته شد تا نظرات و سوالات خود را مطرح نمایند.جلسه با پرسش و پاسخ کارشناسان و باغداران و دریافت پاسخ از ارائه دهنده به پایان رسید.

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net