English / فارسی
 
   
 
  

  بازدید دانشجویان دانشگاه های تک از پژوهشکده پسته  تاریخ: 27/9/1398


 

امروز 27 آذرماه 1398 دانشجویان رشته باغبانی دانشگاه هایتک کرمان با حضور در پژوهشکده پسته در جریان امور و کم و کیف کارهای پژوهشکده قرار گرفتند این دانشجویان به دلیل گرایش باغبانی بیشترین زمان ممکن را در این آزمایشگاه گذراندند .در این بازدید آقای دکتر حجت هاشمی نسب عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته پیرامون تحقیقات بهنژادی و تولید پایه های مقاوم به شوری و خشکی اطلاعات مفصلی را در اختیار دانشجویان قراردادند ایشان در مورد اینکه پسته آمریکا گوی سبقت را از ایران ربوده افزودند همه اینها بحث سیاسی است و هنوز تولید آمریکا در واحد سطح با توجه به شرایط حاد خشکی و شوری و همینطور تغییر اقلیمی که ما داریم هنوز به پای ایران نرسیده است و این دقیقا سخن محققین خود آمریکاست که در حوزه تحقیقات پسته آمریکا فعالیت دارند این بازدید نزدیک به دو ساعت به طول انجامید.

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net