English / فارسی
 
   
 
  

  برگزاری کلاس تغذیه درختان پسته توسط دکتر سید جواد حسینی فرد در پژوهشکده پسته  تاریخ: 14/12/1396


 

ابتدا دکتر حسینی فرد ضمن خوش آمد گویی به حضار با استفاده از پاور پوینت عناصر مورد نیاز درختان پسته رادر دو گروه عناصر ماکرو و میکرو برشمردند.

در ادامه کمبود عناصر در گیاهان را به دو دسته کمبودهای پنهان و آشکار معرفی کردند در این مورد کمبود منگنز را پنهان و زردی حاصل از کمبود ازت را آشکار نامیدند.

از سویی دیگر کمبود مواد غذایی در خاک را به دو دسته کمبود های کمی و کیفی دانسته و کمبود کمی را به خاطر کم بودن عنصر در خاک و کمبود کیفی را در اثر فعل و انفعالات شیمیایی مانند اسیدیته و رسوب برخی مواد در خاک دانستند.

در بحث کمبودها بیشترین را مربوط به ازت و آن هم در زمان به مغز رفتن خوشه دانستند که حتما باید به موقع عمل شود و ازکمبود فسفر گفتند که کمبودش ریشه زایی را کاهش و باعث میشود رشد درخت به اندازه لازم صورت نگیرد.

نسبت بین سدیم وپتاسیم خاک را مهم و عدم تعادل این دو را باعث خشکی کامل برگ دانستند.

همچنین کمبود روی را باعث ریزبرگی و کمبود منگنز را باعث سبز کم رنگ شدن مشبک، رگبرگها دانستند.

ایشان بهترین راه برطرف کردن کمبودهای مواد غذایی خاک را کوددهی خاکی و برای تکمیل آن محلولپاشی به موقع را توصیه نمودند.

ایشان همچنین محلولپاشی رافقط برای برطرف کردن کمبود میکروها دانسته و آنرا در شرایطی بین 8 تا 10 برابر موثرتر از کوددهی خاکی دانستند و علت آنرا زود جواب دادن این روش دانستند.

ایشان ضمن گلایه از این موضوع که سازمان به بحث تغذیه بویژه در زمینه پسته اهمیتی نمی دهداین مورد را که محقق هیچ امکانی برای تحقیق در زمینه تغذیه پسته ندارد را مهم دانسته و چون خاک کاشت پسته با همه محصولات دیگر متفاوت است لذا کاری مضاعف،در خور توجه و باید بودجه خاص داشته باشد. ایشان همچنین کارکردن بحث تغذیه در دانشگاهها را به دلیل اینکه فقط روی نهال کار می شود کافی ندانسته و مشکلات بیشمار باغداران را به تغذیه نامناسب ارجاع دادند.

ایشان درپایان ابراز امیدواری کردند تا زمینه ای فراهم شود تا بتوان با کار بیشتر روی خاک باغات پسته به نتایج در خور توجهی رسید.

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net