English / فارسی
 
   
 
  

  شورای مسئولین پژوهشکده پسته برگزار گردید  تاریخ: 6/8/1397


 

این گردهمایی در روز شنبه 5/8/1397 ساعت 12با خیر مقدم ریاست پژوهشکده پسته کشور به اعضای گروه آغاز گردید. سپس ایشان به مرور تصمیمات اتخاذ شده در جلسه قبل این شورا پرداختند .

در ادامه نامه های رسیده جدید مطرح و نسبت به آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت :

-         تجاری سازی طرحها و پروژه های تحقیقاتی

-         نامه معیارهای دانش بنیانی در بخش کشاورزی

-         انتخاب دو دستاورد از پژوهشکده که در سطح ملی دارای ارزش باشند

-         نامه دکتر زارع در خصوص فن اور برتر

-         گردشکار معرفی ارقام

-         ارسال نامه محققین معین به استانها

این جلسه 90 دقیقه به طول انجامید.

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net