English / فارسی
 
   
 
  

  جلسه شورای مسئولین پژوهشکده پسته برگزار گردید  تاریخ: 18/6/1397


 

جلسه شورای مسئولین پژوهشکده پسته با خیرمقدم آقای دکتر علی اسماعیل پور ریاست پژوهشکده پسته طبق برنامه هفتگی و راس ساعت 11و سی دقیقه تشکیل گردید .

درابتدا دبیر کارگروه مصوبات جلسه قبل این کارگروه را ذکر،و ادامه انجام آنها و مراحل پیشرفت کاراین مصوبات مورد بررسی قرار گرفت .

در ادامه بحث ریاست پژوهشکده به طرح موضوعات و نامه های جدید رسیده پرداخت که از جمله برگزاری همایش پسته در دانشگاه ولیعصر رفسنجان ،شرکت در نمایشگاه جنب این همایش توسط پژوهشکده،بحث پیگیری معدوم کردن سموم از رده خارج شده، طرح نامه دکتر حسنی در مورد تصویب پژوهشکده های زیر مجموعه موسسه علوم باغبانی در وزارت علوم ،و به روز رسانی سایت پژوهشکده از مصوبات این جلسه بودند.تصمیم گیری در مورد استفاده از سقف میزان مرخصی تشویقی توسط همکاران نیز از مطالب مطرح شده در این جلسه بودند.

 

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net