English / فارسی
 
   
 
  

  جلسه شورای مسئولین پژوهشکده پسته برگزار گردید  تاریخ: 8/7/1397


 

جلسه شورای مسئولین پژوهشکده پسته با خیرمقدم آقای دکتر علی اسماعیل پور ریاست پژوهشکده پسته طبق برنامه هفتگی و راس ساعت 8و سی دقیقه تشکیل گردید .

درابتدا دبیر کارگروه مصوبات جلسه قبل این کارگروه را ذکر،و ادامه انجام آنها و مراحل پیشرفت کاراین مصوبات ،مورد بررسی قرار گرفت .

در ادامه بحث ریاست پژوهشکده به طرح موضوعات و نامه های جدید رسیده پرداخت که از جمله بحث خرید درخواستهای همکاران،ارتباط با سامانه جامع آزمایشگاههای سازمان جهت خرید برخی اقلام شیمیایی مورد نیاز ازمایشگاهها،گزارش حراست پژوهشکده در مورد تهیه فیلم و گزارش از پایانه های فرآوری پسته بود که حتما با هماهنگی باشد چرا که در این برهه حساس که دشمن از هر نظر تحریم را در دستور کار خود قرار داده است ذخایر ژنتیکی کشور تحت عنوان تهیه فیلم یا گزارش به سرقت نرودو موضوع دوم که توسط حراست پژوهشکده آقای مهندس رضا زاده پاریزی مطرح گردید اطلاع رسانی همکاران در مورد خریدهایی باشد که به بهانه تحریم به تعویق می افتددر صورتی که بسیاری از این مسائل که انعکاس بدی در جامعه دارد مربوط به تحریم نیست بلکه به کم کاری خودمان مرتبط است.این جلسه 90 دقیقه به طول انجامید.

 
     
         
   
     
         

 

 
     

                   

               مرورگر پیشنهادی Mozilla Firefox                 
         
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات پسته کشور می باشد .          
  pri.ir All right reserved
طراحی و پشتیبانی : Noujan.net