دسته بندی: اخبار

کارگاه آموزشی انتقال یافته های تحقیقاتی باعنوان(شپشک هاوسن اهای زیان آور درختان پسته) درشهرستان رفسنجان برگزار شد.

مهر 21, 1398 8:47 ب.ظ منتشر شده توسط

در راستای همکاری فیمابین پژوهشکده پسته و جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان کارگاه آموزشی برا ی آگاهی بیشترمروجین و باغداران پیشروتوسط... مشاهده مقاله