بازدید از طرح مبارزه غیر شیمیایی با پسیل پسته

در تاریخ ۱۳ تیر ماه جاری خانم دکتر اسدی از سازمان حفظ نباتات کشور، خانم مهندس ناظمی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به همراه آقایان دکتر بصیرت معاون پژوهشی پژوهشکده پسته، مهندس امیری مدیر حفظ نباتات رفسنجان و مهندس حاج عبداللهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان و کارشناسان کلنیک گیاهپزشکی خانمها مهندس محمد خانی، میرزایی و نظری و باغدار جناب مهندس نظری از طرح مبارزه غیر شیمیایی با پسیل پسته در شهرستان رفسنجان در مناطق سعید آباد و قائمیه که هنور در سال جاری سمپاشی نشده است بازدید نمودند . لازم به یاد آوری است این طرح بصورت تحقیقی ترویجی در سطح ۱۴۰ هکتار و در ۷ منطقه در شهرستان رفسنجان اجرا شده است. امیدواریم این طرح در تمام استان‌های کشور ترویج گردد و از مصرف بی رویه سموم جهت جلوگیری از خسارت پسیل پسته جلو گیری شود.