گزارش خبری ساخت محوطه زیبا در پیرامون ساختمان اداری پژوهشکده پسته با کمترین هزینه ممکن

بعد از به ریاست رسیدن آقای دکتر علی اسماعیل پور در پژوهشکده پسته سرکار خانم صابر ماهانی به عنوان مسئول فضای سبز پژوهشکده و به عنوان مسئول کارگران این قسمت انتخاب شدند که این انتخاب دارای ویژگیهای خاصی برای پژوهشکده پسته بود که باعث رضایت همگی همکاران شد.

در این پروژه زیباسازی که با تعاملات سرکار خانم صابر ماهانی با شهرداری صورت گرفت به دلیل اینکه شهرداری سعی در تعویض سنگ فرش راهروهای شهر داشت لذا سنگهای کنده شده از این راهروها را به صورت رایگان در اختیار پژوهشکده گذاشتند و با پشتکار خانم صابر و ایجاد طرح اولیه محوطه سازی با گرفتن بنا و استفاده از همکاران در بخش فضای سبز و باغبانهای ستاد پژوهشکده موفق به ساخت محوطه ای شدند که اگر می خواستند با هزینه پولی این کار را انجام دهند برای پژوهشکده مقدور نبود .

نکته قابل توجه در این گزارش که در گفتگو با تک تک آنها به چشم می خورد اعتماد ریاست پژوهشکده به نیروهای موجود و اعتمادی که به آنها داشتند باعث شد تا چنین کار مهمی رقم بخورد و از سوی دیگر در مقابل این کار بزرگ ریاست پژوهشکده با دادن تقدیرنامه یا اینکه پرداخت هایی ناچیز چنان انگیزه ای در این نیروها ایجاد کردند که موفق به خلق چنین محوطه زیبایی شدند .

آنچه مهم به نظر می رسد همیشه و همه جا پول کارساز نیست و این همدلی ،اعتماد و با هم بودن است که می تواند برکاتش کارهای مهمی چون ساخت این محوطه زیبا باشد .