گروه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

 

گروه فیزیولوژی و تکنولوژی یکی از گروههای تحقیقاتی سه گانه در پژوهشکده پسته می باشد. این گروه از ادغام بخش های پیشین خدمات فنی و تحقیقاتی و مهندسی تولید، تبدیل و نگهداری محصول تشکیل گردیده است. در حال حاضر در این گروه تحقیقاتی 4 نفر عضو هیات علمی در مقطع دکتری تخصصی ( 2 نفر با تخصص اقتصاد کشاورزی، 1 نفر با تخصص صنایع غذائی و 1 نفر با تخصص فیزیولوژی گیاهی) مشغول انجام فعالیتهای متنوع تحقیقاتی می باشند. همچنین در این گروه 3 نفر کارشناس و 2 نفر تکنسین همکاری می نمایند.

 

 

در این گروه انجام تحقیقات در زمینه های زیر مورد نظر می باشد:
1- مسائل مختلف‌ اقتصادی‌ و بازاریابی شامل مدیریت سیستمی باغات، اعتبارات کشاورزی، تعاونی های کشاورزی، تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد، بهره وری و کارائی تولید، فقر و نابرابری درآمدی، کشاورزی دقیق، مدیریت منابع کشاورزی به ویژه منابع آب کشاورزی، بازار پسته، بورس پسته، ریسک محصولی و درآمدی و راههای کاهش آن.2- عملیات‌ پس‌ از برداشت پسته شامل فرآوری‌، انبارداری، نگهداری‌ محصول‌، بسته‌ بندی‌، ضایعات و صنایع‌ تبدیلی و تکمیلی.
3- تکنولوژی ها و ماشین‌ آلات‌ مورد استفاده ‌در صنعت‌ پسته.
4- بررسی فیزیولوژی پس از برداشت محصول پسته در راستای بهبود کیفیت و بازارپسندی آن.
5- سایر زمینه های تحقیقاتی مرتبط با اقتصاد و بازار پسته، فیزیولوژی، تکنولوژی و صنایع پس از برداشت پسته.
فعالیت های متنوع علمی، تحقیقاتی و ترویجی :
ارتباط، همکاری‌ و هماهنگی‌ با سایر گروههای تحقیقاتی در پژوهشکده پسته،‌ در زمینه‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و اجرای‌ طرحهای‌ تحقیقاتی‌ و برنامه‌های‌ مشترک ‌تحقیقاتی‌.
1- برنامه ریزی و‌ همکاری‌ با دانشگاهها، مراکز و مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ داخلی‌ و خارجی‌ در زمینه‌ تهیه‌ و تنظیم‌ و اجرای‌ طرحهای‌ تحقیقاتی‌ و برنامه‌های‌ مشترک ‌تحقیقاتی.
2- برنامه ریزی و نیاز سنجی برای دوره‌های‌ آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی و محققین گروه‌.
3- شرکت‌ در سمینارها و کنفرانسهای‌ علمی‌ و تحقیقاتی مرتبط با اهداف گروه.
4- مشارکت در برگزاری‌ هفته‌ انتقال‌ یافته‌ها و روز مزرعه و سایر برنامه های آموزشی و ترویجی مورد نیاز بهره برداران و فعالان صنعت پسته.
5- تهیه کتاب، مقاله علمی، نشریات‌ علمی، فنی و ترویجی‌ حاصل‌ از نتایج‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده.
6- همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره های کارآموزی و کارورزی و نیز در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با موضوع فعالیت گروه.
7 – ارائه مشاوره اقتصادی در خصوص انجام امور زیر ساختی در ایستگاههای موسسه

ضرورت انجام تحقیقات مرتبط با اهداف گروه :

ایران‌ از جایگاه ممتازی میان کشورهای‌ تولیدکننده‌ و صادرکننده‌ پسته‌ برخوردار است. امروزه‌ با ورود رقبای‌ قدرتمند‌ به‌ بازارهای‌ جهانی‌ پسته‌ و تلاش جهت‌ جلب‌ توجه ‌مشتری‌ و فروش‌ بیشتر، شرایط به‌ گونه‌ای‌ تغییر یافته‌ است که‌ دیگر نمی‌توان‌ به‌ تولید سنتی‌ پسته‌ بدون‌ توجه‌ به هزینه تولید آن و نیز کمیت و ‌کیفیت‌ آن‌ ادامه‌ داد .امروزه‌ حق‌ انتخاب‌ کالا با مصرف‌ کننده‌ است‌ و تولیدکننده‌ برای اینکه بتواند در عرصه‌ بازار و رقابت‌ تجاری‌ سهم‌ بیشتری‌ از فروش‌ پسته‌ را در اختیار داشته‌ باشد، ملزم‌ به‌ رعایت‌ سلیقه ‌مصرف‌ کننده‌ از جهات مختلف و نیز توجه به مسئله مهم هزینه و درآمد مصرف کنندگان و توجه به موضوع رقابت جهانی می باشد. بنابراین‌ بالا بردن بهره وری تولید، کاهش هزینه هر واحد محصول تولیدی و افزایش کیفیت‌ محصول‌ تولیدی‌ تنها راه‌ حل‌ اصولی‌ برای موفقیت در بازار جهانی پسته می باشد. این مهم،‌ بدون ‌دستیابی‌ به‌ فناوری مدرن‌ و استفاده‌ از روشهای‌ مدیریت صحیح‌ تولید و بازار محصول و نهاده های کشاورزی امکان‌پذیر نیست. علاوه‌ بر مسائل‌ باغداری‌ در زنجیره‌ تولید پسته،‌ مراحل‌ پس‌ از برداشت‌ بخصوص بخشهای‌ فرآوری‌، انبارداری‌ و بسته‌بندی، مدیریت صحیح بازار و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی‌ در جهت‌ دستیابی‌ به‌ محصولات متنوع‌ با کیفیت و افزایش ارزش افزوده‌ بالا نقش‌ بسزایی‌ دارند. از نکات‌ دیگر مورد توجه ، بهینه‌ سازی‌ روشهای‌ تولید، فرآوری و بسته‌ بندی‌ می‌باشد، به‌ نحوی‌ که‌ کمترین ‌آلودگی‌ محیط زیست‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد و در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد.

طرحهای تحقیقاتی پایان یافته در گروه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت تا سال 95

آینده‌ نگری‌ بازار جهانی‌ پسته‌ (عرضه‌، تقاضا و قیمت)
بازار یابی، صادرات و آینده نگری بازار جهانی پسته
بررسی اقتصادی نقش مدیریت باغ بر عملکرد کمی ، کیفی و سود ناخالص محصول پسته
بررسی عرضه و تقاضای اعتبارات کشاورزی و نقش آن در بهره وری تولید و نوسانات درآمدی پسته کاران در شهرستان رفسنجان
بررسی عوامل موثر بر مصرف در بازار داخلی پسته ایران
تعیین سطح بهره وری تولید پسته و تحلیل دیدگاه باغداران در خصوص امکان ارتقای بهره وری در استان کرمان
شناسایی عوامل مؤثر بر میزان صادرات پسته و کاربرد آن برای برنامه ریزی آتی
بررسی عملکرد تعاونی های موجود کشاورزی و سنجش اقتصادی تاسیس تعاونی های تخصصی و چند منظوره در شهرستانهای رفسنجان و انار
اقتصاد استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در مناطق پسته کاری
اولویت بندی روشهای آبیاری و ارائه اقتصادی ترین روش در راستای استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی در باغات پسته استان کرمان
بررسی اقتصادی ارتباط بین قیمت و کیفیت در بازار داخلی پسته ایران مطالعه موردی استان کرمان
بررسی اقتصادی امکان استفاده از ابزارهای مقابله با سرمازدگی در باغات پسته ایران
بررسی اقتصادی مسیرهای موجود بازار رسانی پسته و تعیین کارآیی آنها
بررسی اقتصادی و اجتماعی امکان استفاده از دستگاههای آب شیرین کن در باغات پسته شهرستان رفسنجان
بررسی امکان افزایش اعتماد در بازار داخلی پسته ایران مطالعه موردی استان کرمان
بررسی تمایل به مشارکت پسته کاران شهرستان رفسنجان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور
بررسی ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ایران
بررسی نسبت بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق پسته کاری شهرستانهای انار و رفسنجان
بررسی نقش اخلاق و دین در حفاظت از منابع آب در مناطق پسته کاری شهرستان های انار و رفسنجان
بررسی نقش آفلاتوکسین در بی ثباتی بازار پسته ایران
بررسی نقش مدیریت زمان مصرف نهاده ها در ارتقاء بهره وری تولید پسته
اثر روش های مختلف شور و برشته کردن پسته در اجاق و برشته کن با بستر سیال بر کیفیت و ماندگاری پسته
ارزیابی شاخص های عملکردی در زمینه تحقیقات پسته
انتخاب اجزای واحد نیمه صنعتی (پایلوت پلنت) 4 محصول صنایع تبدیلی پسته (روغن پسته، کره پسته، شکلات پسته و باقلوای پسته) بر اساس معیارهای فنی و اقتصادی
بررسی اثر آب چوبک و گلیسیریزین تجاری بر کیفیت حلوا پسته
بررسی اثر دو نوع آنتی اکسیدان (BHT, BHA) بر روی کیفیت حلوا پسته
بررسی اثر سه نوع امولسیفایر (لسیتین، منودی گلیسیرید و گلیسرول منو استئارات) بر روی کیفیت حلواپسته
بررسی امکان استفاده از روغن پالم و منوگلیسیرید به منظور افزایش پایداری اکسیداسیونی روغن پسته
بررسی امکان تولید شکلات پسته
بررسی امکان تولید شیر پسته
بررسی عملکرد حوض تر در جداسازی پسته های آلوده به آفلاتوکسین
بررسی میزان کارآیی چهار نوع فیلم پلاستیکی جهت بسته بندی پسته خام
بررسی ویژگی های کیفی مغز پسته پوست گیری شده با آب نمک در طول انبارداری و تعیین بهترین شرایط پوست گیری
بهینه کردن فرایند تولید کره پسته
تعیین شرایط بهینه پوست گیری مغز پسته با آب داغ جهت تولید مغز سبز در رقم اوحدی
تولید حلوای پسته

هدف گذاری برای آینده تحقیقات در گروه:

بالا بردن بهره وری تولید، کاهش هزینه هر واحد محصول و افزایش کیفیت‌ آن، برای حفظ و ارتقای سهم کشور در بازار جهانی پسته و دستابی به تولید اقتصادی، مخصوصا در مناطقی که در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود دارای تولید غیر اقتصادی هستند.
دستیابی‌ به‌ فناوری مدرن‌ و استفاده‌ از روشهای‌ مدیریت صحیح‌ تولید، بازار محصول و نهاده های کشاورزی،‌ فرآوری‌، انبارداری،‌ بسته‌بندی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، با هدف دستیابی‌ به‌ محصولات متنوع، با کیفیت و ارزش افزوده‌ بیشتر.
بهینه‌ سازی‌ روشهای‌ تولید، فرآوری، بسته‌ بندی و ….. به‌ نحوی‌ که‌ کمترین ‌آلودگی‌ محیط زیست‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد و در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد.
افزایش ماندگاری پسته تر و خشک با هدف افزایش قدرت مدیریت عرضه محصول متناسب با تقاضای آن در فصول مختلف یک سال و یا حتی سالهای متوالی.
مدیریت سیستمی باغات مبتنی بر قرادادهای متقابل کشاورزی ، شیوه های نویت تامین اعتبارات کشاورزی، تغییر ساختار تعاونی های کشاورزی بر مبنای آسیب شناسی گذشته، سامان دهی و تقویت تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد کشاورزی، کاهش فقر و نابرابری درآمدی بین پسته کاران با استفاده از ابزارهای مدیریتی و اقتصادی، توسعه زیربناهای لازم برای عملیاتی شدن کشاورزی دقیق، مدیریت منابع کشاورزی به ویژه منابع آب کشاورزی و کاهش ریسک محصولی و درآمدی.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت پیوست عکس
1 رضا صداقت رئیس بخش و عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
2 احمد شاکر اردکانی عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
3 محمد عبداللهی عزت آبادي عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
4 نجمه پاکدامن عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
5 اعظم طاهری کارشناس ارشد شرح سوابق علمی
6 نجمه صابری کارشناس ارشد شرح سوابق علمی
7 سعید میرزائی تکنیسین شرح سوابق علمی
8 فاطمه طالقانی تکنسین شرح سوابق علمی

 

اسامی همکاران بازنشسته گروه

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 مليحه ضرغامي كارشناس
2 محمد ابارقي تکنیسین
2 سعید میرزائی تکنیسین
2 فاطمه طالقانی تکنیسین