عنوانپدیدآوروضعیت نشر  
آب بیشتر برای مناطق خشک: تکنولژیهای نویدبخش و فرصتهای پژوهشی فرهنگستان ملی واشنگتن، کمیته مشورتی نوآوریهای تکنولژیکی؛ ترجمه فرهاد موسوی، احمد شایان.تهران: مرکز نشر دانشگاهی
آبکشت:کشاورزی بدون خاکعبدالوهاب سجادیتهران: خودکفائی، ‎۱۳۶۲
آب مصرفی گیاهان و آب مورد نیاز برای آبیاری/ گزارشی از کمیته فنی نیازهای آب آبیاری، بخش آبیاری و زهکشیانجمن مهندسان راه و ساختمان آمریکا؛ ویراستار ماروین ای. جنسن؛ ترجمه اسماعیل مالک، محمدحسن عالمیهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۵
آب و خاکتالیف دانیل هیلل؛ ترجمه محمدحسن عالمیتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۶۰
آبیاری بارانی: دستگاههای موردنیاز و نحوه استفاده از آنهاملوین کی؛ ترجمه محمد حسینی‌ابریشمی، امین علیزادهمشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی، ‎۱۳۷۵
آبیاری عمومیتالیف حسین فردادتهران: ح. فرداد، ۱۳۷۵، ‎۱۳۶۹
آبیاری قطره‌ایبالوگ و گرگلی؛ ترجمه و تدوین امین علیزاده، حمید خیابانیمشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی، ۱۳۷۲، ‎۱۳۶۹
آخرین واحه: آب، مایه حیاتساندرا پوستل؛ ترجمه عبدالحسین وهابزاده، امین علیزادهمشهد: جهاددانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۷۵-‎۱۳۷۳
آداب الصلوه= آداب نمازامام خمینی(ره)[تهران]: موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۲ ،۱۳۸۴، ‎۱۳۷۰
آشنایی با بیوشیمیکنراد منگلترجمه محمدرضا حق‌پرست‌تنها.- رشت: هدایت، ۱۳۷۱، ‎۱۳۶۹
آشنایی باتهیه پوستر،چارت ونشریات آموزشی ترویجییوسف حجازیکرج: نشرآموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۵
آشنایی با سرزمین طلای سبز: پیرامون وضعیت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهرستان رفسنجانمحسن زینلی‌پوررفسنجان: محسن زینلی‌پور، ‎۱۳۸۰
آشنایی با قوانین و مقررات استخدامیگردآوری داود عبادیانیتهران: مرکز آموزشی مدیریت دولتی، ۱۳۷۲، ‎۱۳۷۱
آشنایی با معاونتهای اجرائی وزارت کشاورزیتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج، ‎۱۳۷۴
آفات انباری ایران و طرق مبارزه با آنها حسین سپاسگزاریانتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۵۷
آفات درختان میوه ایرانابراهیم بهداداصفهان: الف. بهداد، ‎۱۳۶۳
آفات درختان میوه سردسیری اصفهانناهید دستغیب‌بهشتیاصفهان: موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۵۹
آفات درختان و درختچه‌های جنگلی و غیرمثمر ایرانمنصور عبائیتهران: موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۸۸-‎۱۳۷۸
آفات سبزی و صیفی ایرانمحمد خانجانیهمدان: دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۴ ،۱۳۸۵، ‎۱۳۸۸
آفات فرآورده‌های انباری و روشهای مبارزهابراهیم باقری زنوزتهران: سپهر، ۱۳۶۵-۱۳۷۵ ، ‎۱۳۶۴
آفات گیاهان زراعی ایرانمحمد خانجانیهمدان: دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۸۴ ،‎۱۳۸۳
آفات مهم چغندرقند و طرق مبارزه با آنهامحمد خیریتهران: سازمان ترویج کشاورزی؛ موسسه نشر کلمه، ‎۱۳۷۰
آفات مهم درختان میوهمرتضی اسماعیلیتهران: سپهر، ۱۳۷۵،۱۳۷۰،۱۳۸۶، ‎۱۳۶۲
آفات مهم زیتون در ایرانقدرت‌الله فرح‌بخش و مهدی معینی تهران: سازمان ملی تحقیقات کشاورزی، انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۵۴،۱۳۴۵
آفات و بیماریهای انارمنصور شاکری با همکاری یحیی سادات اخوییزد: تسبیح، ‎۱۳۸۲
آفات و بیماریهای برنج و روشهای مبارزه با آنهاکریم کمالیاهواز: دانشگاه جندی‌شاپور، ‎۱۳۵۹
آفات و بیماریهای گیاهیابراهیم بهداد[بی‌جا]: سپهر، ‎۱۳۶۶
آفات و بیماریهای گیاهی، غلات - حبوبات - سبزیها - درختان میوه، پیشگیری و درمان آنهااثر هـ. بورنر؛ ترجمه م. ق. لشکاجانی[بی‌جا: بی‌نا]، ‎۱۳۶۱قم]: چاپخانه شهید قم
آمار تجربی عمومیبهمن اهدائیاهواز: دانشگاه شهید چمران، دانشکده کشاورزی، ۱۳۸۱ -۱۳۷۳ ، ۱۳۶۹ ، ۱۳۶۸ ،‎۱۳۵۹
آمار طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۸۰ - ‎۱۳۷۹حمیده بیرامی طارونی، سیروس علیدوستیتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ‎۱۳۸۱
آمار کاربردی در اقتصاد و بازرگانیاحمد معین تقویتهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۱ ،‎۱۳۶۴
آمارنامه سال ‎۱۳۸۵تهیه و تدوین علی رادمهر...[و دیگران] ؛ [تهیه‌کننده] مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزیتهران: سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۸۷
آمارنامه کشاورزی سال ‎۱۳۷۲ تهیه‌کننده‌اداره کل‌آمار واطلاعات وزارت کشاورزیتهران: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی، اداره کل آمار و اطلاعات، ‎۱۳۷۳
آمارنامه کشاورزی سال ۸۷- ‎۱۳۸۶ جلد اولتهیه‌کننده دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، -‎۱۳۸۸
آمارنامه کشاورزی سال زراعی ۸۳-‎۱۳۸۲دفتر آمار و فناوری اطلاعاتتهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، ۱۳۸۵ -‎۱۳۸۴
آمارنامه کشاورزی سال زراعی ۷۴ - ‎۱۳۷۳تهیه‌کننده اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی[تهران]: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی، اداره کل آمار و اطلاعات، ‎۱۳۷۴،۱۳۷۵
آمار و احتمالات مهدی نفر[تهران]: جهاد دانشگاهی (ماجد)، ۱۳۷۴، ‎۱۳۶۴،۱۳۶۹
آمار و احتمال مقدماتیجواد بهبودیانمشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی، ۱۳۷۱، ‎۱۳۶۸
آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی ‎۱ و ‎۲تهیه و تنظیم کارشناسان حوزه آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران.هران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ‎۱۳۸۳
آنالیز طرح و محاسبه هیدورلیکی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آبجلال آشفته[تهران]: انتشارات فنی حسینیان، ‎۱۳۶۳
آنالیزهای رشد گیاهان زراعیتالیف رودریک هانت؛ ترجمه مهدی کریمی، مهدی عزیزیمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۷۶ ،‎۱۳۷۳
اتم در خدمت کشاورزی و منابع طبیعیترجمه قدسی نیلوفری، پرویز نیلوفریتهران: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، ‎۱۳۶۳
اخلاق کارکنانیعقوب علی‌برجی؛ [برای] مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی قم: شهریار، ‎۱۳۷۸
اخلاق کارگزارانتهیه و تنظیم از دفتر امور نیروی انسانی (معاونت آموزش) سازمان امور اداری و استخدامی کشورتهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۷،۱۳۷۱، ‎۱۳۷۹
ارباب امانت: اخلاق اداری در نهج البلاغهمصطفی دلشاد تهرانیتهران: نشر دریا، ‎۱۳۷۹
ارتباط صنعت و دانشگاه: آینده‌ای تابناک، پیشینه‌ای تاریکتالیف مسعود شفیعیتهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ‎۱۳۸۲
از حقوق بین‌الملل بشر دوستانه بیشتر بدانیمتالیف هاجر سیاه رستمیتهران: سازمان جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۸۳
از دانه بدانه: زیست‌شناسی گیاهان گلدارتالیف محمدباقر فرهومندتبریز: کتابفروشی مهران، ‎۱۳۵۷
ازدیاد نباتات: مبانی و روشها هادسون تی. هارتمن، دیل ای. کستر؛ برگردان از مرتضی خوشخویشیراز: دانشگاه شیراز، ۱۳۷۰ ،‎۱۳۶۸
اسپیروپلاسماها و شبه میکوپلاسماها و بیماری‌زایی آنها در گیاهانتالیف کیکاووس همتیتهران: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۲
اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌هاسیروس علیدوستیتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ‎۱۳۸۰
اشکال ناهمواری در نواحی خشکتالیف ژان تریکار؛ ترجمه مهدی صدیقی، محسن‌پور کرمانی[مشهد]: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی، ‎۱۳۶۹
اصطلاحنامه علوم کشاورزیاسماعیل اکبری ...[و دیگران]تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران : چاپار، ‎۱۳۸۸
اصلاح حبوبات سرمادوست برای تحمل به تنش‌هانویسندگان ک. بی. سینگ و ام. سی. ساکسنا ؛مترجمان عبدالرضا باقری، احمد نظامی، مسعود سلطانی[تهران]: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۹
اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار [ام. برت کالوی و چارلز، ای فرنسیس]؛ ترجمه عبدالرضا باقری، عوض کوچکی، اسکندر زندمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد دانشگاه مشهد، ‎۱۳۷۵
اصول اقتصاد کشاورزیتالیف مجید کوپاهیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۰،۱۳۶۵، ‎۱۳۶۹
اصول باغبانیمرتضی خوشخوی... [و دیگران]شیراز: دانشگاه شیراز، ۱۳۷۶ ، ‎۱۳۶۷،۱۳۶۴
اصول بیماری شناسی گیاهیتالیف اس. ا. ج. تار؛ ترجمه ابراهیم بهداد[اصفهان]: ابراهیم بهداد، ‎۱۳۵۸
اصول بیوشیمیآلبرت دانیال‌زاده؛ با همکاری خلیل زارعیانتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۳،۱۳۷۳
اصول تبدیل و نگهداری محصولات کشاورزیجواد میدانیاهواز: دانشگاه شهید چمران، دانشکده کشاورزی، ۱۳۷۲، ‎۱۳۷۰
اصول تغذیه اسبتدوین و گردآوری حسن رکنی، ساسان شمس‌سبحانی، رضا ناصرالاسلامیکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۵
اصول روشهای آماری: برای پژوهشهای تربیتی، روانشناسی، کشاورزی و سایر علوممرتضی الستیتبریز: دانشگاه تبریز، ‎۱۳۵۶
اصول علم بیماری شناسی گیاهیترجمه و نگارش حسن اشتیاقیتهران: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران)، بخش فرهنگی، ‎۱۳۶۷
اصول قارچ‌شناسیتالیف کنستانتین جان الکسوپولوس؛ ترجمه ابراهیم بهداد تهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۵۱
اصول کاربردی کاشت و مراقبت باغ پستهمولفین میربهروزی غیبی، سهراب جوادی خسرقی ؛[برای] وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور باغبانی، دفتر امور پستهتهران: نشر علوم کشاورزی کاربرد، ‎۱۳۸۴
اصول مدیریت بیماریهای گیاهینویسنده ویلیام ای. فری؛ برگردان سیاوش یونسی، حمیدرضا خواجه‌شیرانی، علی آهون‌منشتهران: معاونت آموزش سازمان تات، ‎۱۳۷۴
اصول نگارش در زمینه‌های فنی: راهنمای گام به گام برای مهندسین، اساتید و کارشناسانمولف مایکل مارکل ؛مترجم محمد مهدی‌نژاد نوریتهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع، ‎۱۳۷۶
اصول و دیدگاههای تغذیه معدنی گیاهانامانوئل اپستین؛ ترجمه غلامحسین حق‌نیا، عبدالحسین ریاضی همدانیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۸
اصول و عملیات آبیاری قطره‌ایامین علیزادهمشهد: دانشگاه امام رضا(ع)، ۱۳۸۰ ، ‎۱۳۷۶
اصول و عملیات دیم‌کارینوشته ک. ج. برنگل؛ ترجمه محمدحسن راشدمحصل، عوض کوچکیمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۸۸ ،۱۳۷۶- ‎۱۳۶۴
اصول و کلیات کنه‌شناسیاز: اوانس ـ شیلس ـ ماک رلاین؛ ترجمه حسین سپاسگزاریان و احمد دفتریتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۷ ،‎۲۵۳۷
اصول هیدرولوژی کاربردیامین علیزاده[مشهد]: آستان قدس رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی، ‎۱۳۷۶
اطلاعات محققین و متخصصین کشورتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۸۳-۱۳۷۶- ‎۱۳۷۴
اطلاعات موسسات پژوهشی و مجامع علمی مرتبط با علوم زیستی مولف محمدرضا شکوری‌نیاتهران: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ‎۱۳۸۳
افزایش عملکرد گیاهان زراعیتالیف ان. کا. فاجریا؛ ترجمه ابوالحسن هاشمی دزفولی، عوض کوچکی، محمد بنایان اولمشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۷ - ‎۱۳۷۴
اقتصاد: خرد، کلانمحمود منتظر ظهورتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۵ ،‎۱۳۶۷
اقتصاد منابع طبیعیفیروزه خلعت‌بریتهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ‎۱۳۷۲
اکولوژی حشرات (با توجه به شرایط ایران و با تاکید بر نکات کاربردی)نگارش غلامرضا رجبی ؛ویراستار محمدحسن عصارهتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۸۲ ،‎۱۳۷۷
اکولوژی زراعیتالیف محمدجوادمیمندی نژادهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۴۵
اکولوژی گیاهان زراعیتهیه و تدوین عوض کوچکی، مهدی نصیری محلاتیمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۷۵ ،‎۱۳۷۱،۱۳۷۳
انتخاب منابع اطلاعاتینویسنده جیل لامبرت؛ ترجمه مهری صدیقیتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ‎۱۳۸۰
انتخاب منابع اطلاعاتی: (کتاب، پایگاه اطلاعاتی، مجله و ... )تالیف حمید محسنیتهران: [بی‌نا]، ‎۱۳۷۷چاپ و صحافی ستاره :[تهران]
اانجمن‌های علمی ایران ۱۳۸۸= Iranian science association2009تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۸۸
انسان، سرسبزی و کره زمین: نقش کشاورزی در حفاظت از محیط زیست جهانیتهیه شده توسط موسسه ملی علوم زیست بومی - کشاورزی ژاپن؛ ترجمه بیتا پورمند[تهران]: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ‎۱۳۷۶
انگورنویسندگان عنایت الله تفضلی، جمشید، پرویز فیروزه؛ ویراستار احمد بروجردی[شیراز]: دانشگاه شیراز، ۱۳۷۳، ‎۱۳۷۰
اولین سمینار مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز، ۷-‎۵ بهمن‌ماه ‎۱۳۶۶مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی با همکاری سازمان حفظ نباتاتتهران: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، [؟ ‎۱۳۶]
اینترنتمولف مهدی ابراهیمی؛ ویراستار علمی نادر نقشینهتهران: نشر کتابدار، ،‎۱۳۷۹
بازار جهانی خشکبارتهیه شده در گروه بازار جهانی کالاها موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی[تهران]: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۶۵-‎۱۳۵۹
بازار مشترک کشاورزی برای کشورهای مسلمان خاور میانهتالیف غلامرضا طالقانیتهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ‎۱۳۷۰
بازنگری مقالات [ورتیسیلیوم...]Verticillium dahlia, Verticillium Nees verticillium albo-atrumنویسندگان جواد صانعی، محمود اخوت، اسماعیل رضویگلستان: پیک ریحان، ‎۱۳۸۳
باطری و سرویس و نگهداری آننگارش محمود نادیاصفهان: سازمان کشاورزی استان اصفهان، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ‎۱۳۷۸
باغبانیحسن شیبانیتهران: سپهر، ۱۳۶۱-‎۱۳۶۶
باغداری متمرکز: راهنمای عملی برنامه‌ریزی، احداث و مدیریت باغ‌های سیب پرتراکمنویسنده بروس اچ بریت ؛برگردان یوسف رسول‌زادگان، محمود کلباسی تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۷۸ ، ‎۱۳۷۷
باغهای ایرانی پردیس‌ها و باغهای میوه بزرگ و زیبای ایران زمینتهران: جهاد دانشگاهی، ‎۱۳۶۳
بانک و بانکداریاحمد رفیعیتهران: بهمن، ‎۱۳۵۱
بانکهای اطلاعاتی جهانمحمدنقی مهدویتهران: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مرکز اطلاعات علمی و فنی، ‎۱۳۷۲
بخش پوستر در کنفرانس‌ها: راهنمای برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان، وکتابداراندیتر اشمیت‌مایر؛ ترجمه حمیده بیرامی طارونی، سیروس علیدوستیتهران: مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران، ‎۱۳۸۱
بذرشناسی برای رشته‌های کشاورزی - باغبانی - جنگل از والتر براور، آدولف اشتلین؛ ترجمه اسداله حجازیتهران: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه، ۱۳۷۲-۱۳۷۳ ، ‎۱۳۷۰
برخی مسائل خاکشناسیتحقیق و ترجمه اکبر حاجی‌زاده[تهران]: بامداد، ‎۱۳۶۸
برداشت، فرآوری، انبارداری و بسته‌بندی پستهگردآوری احمد شاکراردکانیرفسنجان: موسسه تحقیقات پسته کشور، ‎۱۳۸۶
برداشت میوه و عملیات بعد از برداشت محصول مرکباتنگارش علی خاتمی‌شالتهران: سازمان ترویج کشاورزی، ‎۱۳۶۶
بررسی اقالیم حیاتی ایرانحبیب‌الله ثابتیتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۴۸
بررسی‌های آماری کشاورزی (ویژه‌نامه سال ‎۱۳۷۷)هیه‌کننده عبدالحمید ترابیانتهران: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات، ‎۱۳۷۸
برنامه کار چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ‎۱۴ تا ‎۱۷ شهریور ماه ‎۱۳۷۹ اصفهانچهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایراناصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، ‎۱۳۷۹
بزرگداشت خدمات ارزنده علمی دکتر نورمن ارنست بورلاکوسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر؛ سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزیکرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ‎۱۳۷۹
بوم نظامهای زراعیتالیف سی. جی. پیرسون؛ ترجمه عوض کوچکی، مهدی عزیزی، افشین سلطانیمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ‎۱۳۷۶
به سوی مدیریت پایدار منابع آباسماعیل سراج‌الدین؛ ترجمه امیرهوشنگ برهانکرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ‎۱۳۷۷
بیماریها، آفات و شکارچیهای زنبور عسلتالیف علی‌اصغر احمدی، رحیم عبادی[بی‌جا: بی‌نا]، ‎۱۳۶۵
بیماریها و آفات سبزیجاتد. ج. هسایون؛ ترجمه منصور علوی[بی‌جا: بی‌نا]، ‎۱۳۶۲
بیماریهای درختان میوه ایرانتالیف ابراهیم بهداداصفهان: ابراهیم بهداد، ۱۳۶۹ ،۱۳۶۱، ‎۱۳۵۸
بیماریهای سیب زمینیتالیف آ. ریچ؛ ترجمه بهروز جعفرپور مشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ‎۱۳۷۰
بیماریهای سیب و گلابیا. ل. جونز، ه. س. آلدوینکل ؛ترجمه محمد اشکانتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۷۸
بیماریهای شیت بلایت برنج، سوختگی غلاف برنج و راههای مبارزه با آنمنوچهر ایزدیارتهران: سازمان ترویج کشاورزی، ‎۱۳۶۴
بیماریهای گیاهان زراعی ایرانتالیف ابراهیم بهداد[اصفهان: ابراهیم بهداد]، ۱۳۶۹ ، ‎۱۳۵۹
بیماریهای گیاهان زراعی وباغیترجمه محمود اخوت(تهران): موسسه انتشارات جهاددانشگاهی (ماجد)، ‎۱۳۷۲
بیماریهای گیاه: قارچهای انگلی [نوشته] عزت‌اله خبیری تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۷-‎۱۳۳۰
بیماریهای گیاهیتالیف [جرج ن. اگریوس]؛ ترجمه حمید مهرآوران، احمد مظفرارومیه: دانشگاه ارومیه، انتشارات انزلی، ‎۱۳۷۰
بیماریهای گیاهیتالیف [جرج ن. اگریوس]؛ ترجمه حمید مهرآوران، احمد مظفررضائیه: دانشکده کشاورزی و دامپروری، ‎۱۳۵۶
بیماریهای مشترک حیوان و انسان: پیشگیری، مبارزه، کنترل و ریشه‌کنیمولفان منوچهر بهارصفت، مجید بهارصفتتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۸۲
بیماریهای مهم گیاهیتالیف کناگا ویلیام، گرین؛ ترجمه بهروز جعفرپورمشهد: اترک، ‎۱۳۶۴
بیوتکنولوژی در ایران، فرازها و نشیبهانویسنده فریدون مهبودی؛ تهیه شده در دفتر همکاریهای فن‌آوری ریاست جمهوری - مرکز مطالعات بیوتکنولوژیتهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی سامه، ‎۱۳۷۹
بیولوژی و مدیریت علف هرز خردل وحشینگارش محمدعلی باغستانی میبدی، حسین نجفی، اسکندر زندتهران: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۸۳
پدولوژی مناطق خشک و نیمه خشکتالیف عطاءالله قبادیانتبریز: نیکنام، ‎۱۳۶۳
پراکندگی و تنوع ارقام انار در ایراننوشته حبیب بهزادی شهر بابکیکرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۷
پرورش درختان میوهتالیف محمد مشیری ویرایش 3 تهران: اشرفی، ۱۳۶۸، ‎۱۳۵۲
پرورش زنبورعسلتالیف رحیم عبادی، علی اصغر احمدیاصفهان: [بی‌نا]، ‎۱۳۶۹
پرورش کی‌وی فروتنوشته سعید عباسپور[تهران]: دفتر فنی کشاورزی، ۱۳۷۰، ‎۱۳۶۷
پستهمولفین بهمن پناهی ... [و دیگران]؛ تهیه‌شده در [گروه تکنولوژی آموزشی] دفتر خدمات و تکنولوژی آموزشیتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزشی و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۰
پسته ایران: شناخت تاریخیمحمدحسن ابریشمیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۷۳
پسته در اینترنت گردآوری و تالیف وحید توفیقی محمدیکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی؛ تهران: موج سبز، ‎۱۳۸۴
پسته و تولید آن در ایرانگارش احمد شیبانی، حسین فریورمهین، علی وطن‌پورازغندی[رفسنجان]: موسسه تحقیقات پسته، ‎۱۳۷۴
پسیل پسته و سایر پسیل‌های مهم ایرانتالیف محمدرضا مهرنژاد ؛ویراستار غلامرضا رجبیتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۸۱
پنجاهمین سال تاسیس هرباریوم وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی ایرانویسندگان اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهشناسی در موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی[تهران]: مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۷۴
پنجمین کتاب کشاورزی ایران-سال زراعی ۸۳-‎۱۳۸۲گردآوری و پیگیری گروه کارشناسان کشاورزی ایرانتهران: دام، کشت و صنعت (مجله)، ‎۱۳۸۴
پودمان ها و دوره های آموزشی کارکنان دولت استان کرمان سال اصلاح الگوی مصرف ‎۱۳۸۸استانداری کرمان دفتر آموزش و پژوهشکرمان: استانداری، ص‎۱۳۸۸
پودمان ها و دوره های آموزشی کارکنان دولت استان کرمان سال نوآوری و شکوفایی ‎۱۳۸۷استانداری کرمان دفتر آموزش و پژوهشکرمان: استانداری کرمان، ‎۱۳۸۷
پوشش گیاهی زمینآ. هوئتز دولمپز؛ ترجمه نویده بیرنگ، عزیز جوانشیر، یوسف مجتهدیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۸
پیاده‌سازی استاندارد ایزو ‎۹۰۰۰ در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانینوشته دبی الیس، باب نورتن؛ ترجمه علی‌اصغر شیریتهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ‎۱۳۷۵
پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها و ضوابط ایمنی زیستی (غیرقابل استاد)تهران: مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، [ ‎۱۳]
تاثیر دور اروگوئه بر کشاورزیمترجمین غلامرضا حیدری ... [و دیگران][تهران]: وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ‎۱۳۷۶
تاریخ علوم منابع طبیعی ایراننگارش کریم جوانشیر؛ ویراستاران علمی منصور عبایی، فریدون ترمه، ویراستار ادبی پریوش دانش نیا[تهران]: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، گروه علوم کشاورزی، ‎۱۳۷۸
تبلیغ کارآمد سایت وبنوشته مارک کر؛ ترجمه نادر نقشینهتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ‎۱۳۸۰
تبیین بینش‌های ملی، اخلاقی و حقوقی در زیست فناوری(بیوتکنولوژی) = Ethics in biotechnology[تدوین] کمیته ملی زیست فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛[نویسنده محمدحسین صنعتی]تهران: مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، ‎۱۳۸۱
تحقیق در صرفه‌جویی در مصرف آب برای جنگلکاری و ایجاد فضای سبز در مناطق خشک کشورموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورتهران: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ۱۳۵۶، ‎۱۳۳۶
تحلیل اقتصادی طرحهای کشاورزیپرایز گی تینر؛ ترجمه مجید کوپاهیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ‎۱۳۶۶
تراکتور و مکانیسم آنجان بی. لیل‌جدال...[و دیگران]؛ ترجمه محمود ثقفیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۷ - ‎۱۳۶۹
ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیایرج ملک محمدی؛ ویراسته محمدرضا داهی (ویرایش ۲)تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۷۷
تسطیح اراضی: طراحی و محاسبات تالیف رضا ابن‌جلال.- [ویرایش ‎۲]اهواز: دانشگاه شهیدچمران، ۱۳۷۷-۱۳۷۰-‎۱۳۶۶
تشخیص بیماریهای گیاهیروبرت‌لی استریتز؛ ترجمه بهروز جعفرپور، ماهرخ فلاحتی رستگارمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ۱۳۵۹ ،۱۳۷۶، ‎۱۳۷۱
تشخیص و رفع کمبود عناصر غذایی در پستهتالیف حمید علیپور - سید جواد حسینی فردرفسنجان: موسسه تحقیقات پسته کشور، ‎۱۳۸۲
چکیده پایان‌نامه‌های ایران[دکترا و کارشناسی ارشد]فصلنامهتهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی،، -‎۱۳
چکیده تازه‌های تحقیق در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران: ویژه‌نامه علوم انسانیویراستار محمود معتقدیتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ‎۱۳۷۲
چکیده طرحهای تحقیقاتی معاونت اموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی (‎۱۳۷۰ الی ‎۱۳۷۶)تهیه و تنظیم دفتر طرح و برنامه‌ریزی و هماهنگی امور پژوهشیتهران: وزارت جهاد سازندگی. معاونت آموزش و تحقیقات، دفتر طرح و برنامه‌ریزی و هماهنگی امورپژوهشی، ‎۱۳۷۷
چکیده گزارشات نهایی پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی سال ۱۳۸۲-‎۱۳۷۹تهیه و تدوین داود غفاری‌توران؛ همکاران حسن علیپور، محمدرضا تورجی، مجید ولدانتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۳
چکیده مقالات اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایرانتهران: معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، ‎۱۳۸۲
چکیده مقالات ششمین کنگره علوم خاک ایران ،دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد، ‎۶ تا ‎۹ شهریور ‎۱۳۷۸برگزار کنندگان دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن علوم خاک ایرانمشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ‎۱۳۷۸
چکیده مقالات علمی و فنیویراستار صادق پورحسن‌طنابچیتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، ۱۳۸۰-‎۱۳۷۲
چکیده مقالات و برنامه سمینار هفتمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کرمان ‎۹ تا ‎۱۱ شهریورعباس مداحیانکرمان: مدیریت آموزش و ترویج سازمان کشاورزی استان کرمان، ‎۱۳۷۲
چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران: ۴-‎۲ شهریور ‎۱۳۸۱، کرج - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذربرگزارکنندگان انجمن علوم زراعت واصلاح نباتات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج: نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۱
چگونگی طرح و احداث لوله‌کشیمولف ا. ج. ماتیاس؛ تجدیدنظرکننده اسلز اسمیت؛ مترجم سالم پرهامی [ویرایش چهارم]/ رابرت ج. والند[تهران: دهخدا]؛ فرانکلین، [‎۱۳۴۷؟]
چگونه به یک مصدوم کمک کنیم؟ (آموزش کمک‌های اولیه)مهدی نجفیتهران: سازمان جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۸۳
چهارمین کتاب کشاورزی ایران-سال زراعی ۸۰-‎۱۳۷۹ گردآوری و پیگیری گروه کارشناسان کشاورزی ایرانتهران: دام و کشت و صنعت (مجله)، ‎۱۳۸۱
حشرات و گیاهانش. سوشون؛ ترجمه محمد صفوی، ماندانا بهبودی[تهران]: وزارت کشاورزی و عمران روستائی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، [ ‎۱۳؟]
حشره‌شناسیتالیف محمود شجاعیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۸-‎۱۳۴۶
حشره‌شناسی عمومی (راهنمای آزمایشگاهی)ریچارد جی. الزینگا؛ ترجمه کریم کمالیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۵
حشره‌شناسی (عمومی، کاربردی، فونستیک)نیازی لودوس؛ ترجمه و تدوین مهدی مدرس‌اول[تهران؟]: بارثاوا، ‎۱۳۷۲
حشره‌شناسی کشاورزی: حشرات، کنه‌ها، جوندگان و نرم‌تنان زیان‌آور و مبارزه با آنهامرتضی اسماعیلی، اسداله میرکریمی، پروانه آزمایش فردتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ ،۱۳۸۴ -۱۳۸۲-۱۳۷۴ ، ‎۱۳۷۰
آحفظ و نگهداری قارچ‌هانویسندگان جواد صانعی... [و دیگران]گرگان: پیک ریحان، ‎۱۳۸۳
حکومت اسلامی و ولایت فقیهتهیه و تنظیم از دفتر امور نیروی انسانی (معاونت آموزشی) سازمان امور اداری و استخدامی کشور [ویرایش ‎۴][تهران]: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۸۱، ‎۱۳۷۷
حلیه‌القرآن: قواعد تجوید مطابق با روایت حفض از عاصممولف محسن موسوی‌بلدهتهران: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، ۱۳۶۷ ،۱۳۶۹- ‎۱۳۷۳
حلیه القران (‎۱): قواعد تجوید بروایت حفص از عاصم: (سطح ‎۱)مولف محسن موسوی بلدهتهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ‎۱۳۷۶،۱۳۷۹،۱۳۷۱
حلیه القران: قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم (سطح ‎۲)مولف محسن موسوی‌بلدهتهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ‎۱۳۸۰
خشکبار: آمار و مرایا(پسته، گردو، بادام، فندق، کشمش)تهیه کننده اداره کل آمار و اطلاعاتتهران: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات، ‎۱۳۷۷
خلاصه‌ای از تحقیقات و دستاوردهای مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بمناسبت چهلمین سال تأسیس مؤسسه ۷۹-‎۱۳۳۹تدوین عباس سعیدی، رجب چوگان[تهران]: وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ‎۱۳۷۹
خلاصه تحقیقات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورشتلخیص و تدوین علی رستمی‌پور با همکاری بیتا مهدی، محمد عبدالهی؛ به کوشش دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش..تهران: نورالثقلین، ‎۱۳۸۸
خلاصه مقالات اولین سمینار تحقیقات سبزی و صیفی [تهران]: فردابه، ‎۱۳۷۱
خلاصه مقالات اولین کنگره علوم باغبانی ایران ۲۷-‎۲۴ شهریور ‎۱۳۷۵ کرجکرج: انجمن علوم باغبانی ایران، ‎۱۳۷۵
خلاصه مقالات اولین همایش ملی خشکبار کشور: تبریز، ۱۴-‎۱۲ مهرماه ‎۱۳۸۲تبریز: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ‎۱۳۸۲
خلاصه مقالات برگزیده اولین همایش پسته علمی- کاربردی سیرجان مرداد ماه ‎۸۱فرمانداری سیرجان ، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانسیرجان: نما چاپ، ‎۱۳۸۱
خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۱۶ - ‎۲۰ شهریور ‎۱۳۸۱کرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۱.
خلاصه مقالات پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران ‎۱۲ تا ‎۱۵ شهریورماه ‎۱۳۸۶ شیرازکمیته علمی و اجرایی ستاد برگزاری پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران.- ‎۱۳۸۶.
خلاصه مقالات پنجمین کنگره علوم خاک ایرانتهران: موسسه تحقیقات خاک و آب، انجمن علوم خاک ایران، ‎۱۳۷۵
خلاصه‌مقالات پنجمین کنگره گیاه پزشکی ایران ۲۰ - ‎۱۶ شهریورماه ‎۱۳۵۳گردآوری و تدوین گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی؛ تهیه‌شده توسط دبیرخانه کنگره[بی‌جا]: دانشگاه آذرابادگان، ‎۱۳۵۳
خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ‎۱۴ الی ‎۱۷ شهریور ماه ‎۱۳۷۹[برگزارکنندگان انجمن حشره‌شناسی، انجمن بیماری‌شناسی گیاهی ایران] اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، ‎۱۳۷۹
خلاصه مقالات چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۹-‎۱۷ آبان ‎۱۳۸۴ مشهدبهرام عابدی، احسان داوری نژاد به سفارش ستاد برگزاری چهارمین کنگره علوم باغبانیمشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ‎۱۳۸۴
خلاصه مقالات دوازدهیمن کنگره گیاهپزشکی ایرانآموزشکده کشاورزی کرج ۱۶-‎۱۱ شهریور ‎۱۳۷۴کرج: آموزشکده کشاورزی کرج، کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ‎۱۳۷۴
خلاصه مقالات دومین کنگره علوم باغبانی ایران ۳۱ -‎۲۹ شهریور ‎۱۳۷۹ کرجدبیرخانه انجمن علوم باغبانی ایرانتهران: نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۹
خلاصه مقالات دهمین کنگره گیاه پزشکی ایرانتهیه شده توسط دبیرخانه کنگرهکرمان: دانشگاه شهید با هنر کرمان، ‎۱۳۷۰
خلاصه مقالات سومین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۲-‎۱۰ شهریور ‎۱۳۸۲ ویرایش و تنظیم ذبیح‌اله زمانی، محمدرضا فتاحی مقدم؛ به‌سفارش معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزیتهران: سنا، ‎۱۳۸۳
خلاصه مقالات سیزدهیمن کنگره گیاهپزشکی ایرانآموزشکده کشاورزی کرج ۵-‎۱ شهریور ‎۱۳۷۷کرج: آموزشکده کشاورزی کرج، کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ‎۱۳۷۷
خلاصه مقالات نهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران؛ مشهد ‎۱۸ تا ‎۲۳ شهریورماه ‎۱۳۶۸تهیه‌شده توسط دبیرخانه و کمیته برگزاری کنگرهمشهد: دانشگاه فردوسی(مشهد)، دانشکده کشاورزی، ‎۱۳۶۸
خلاصه مقالات هشتمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ۸-‎۱۳ شهریورماه ‎۱۳۶۵دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان: [بی‌نا]، ‎۱۳۶۵
خلاصه مقالات هفتمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ۱۶-‎۱۲ شهریور ‎۱۳۶۲دانشکده کشاورزی دانشگاه تهرانکرج.- [بی‌جا: بی‌نا، ‎۱۳]
خلاصه مقالات همایش راهکارهای کشاورزی پایدار در ایران: ورامین-ایران ‎۱۲اسفند‎۱۳۸۱به اهتمام بهزاد ثانی ورامین: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ‎۱۳۸۱
خلاصه مقالات همایش نقش علوم پایه در پدافند جنگهای نوین دانشگاه امام حسین- اسفند ‎۱۳۷۹ستاد برگزاری همایش نقش علوم پایه در پدافند جنگهای نوین دانشگاه امام حسین- اسفند ‎۱۳۷۹تهران: دانشگاه امام حسین، ‎۱۳۷۹
خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران دانشگاه گیلان ،رشت ۶_‎۱۱شهریور‎۱۳۷۲هیه شده توسط دبیرخانه کنگرهرشت: دانشگاه گیلان، ‎۱۳۷۲
خودآموز سیستم عاملMS-Dos[ام. اس. داس.] (پیشرفته) (‎۱ تا ۲۲/ ‎۶)تالیف سعید سعادتتهران: مجتمع فنی تهران، ۱۳۷۶، ‎۱۳۷۳
داروهای حشره‌کش، کنه‌ها، موش‌کشهاعباس دواچیتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۴۲
دانستنیهای عمومی بیمهعلی‌اعظم محمدبیگیتهران: علی‌اعظم محمدبیگی، ‎۱۳۸۴
دانش امروز و زنان روستاییباهمکاری دفتر ترویج فعالیت های زنان روستایی ... [و دیگران] زیرنظر پروین معروفیتهران: نشر بانو، ‎۱۳۷۶
دانه های روغنینگارش ناصر سعادت لاجوردیتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۵۹
درختان سریع‌الرشدنوشته حسن عباسی[تهران]: جهاد دانشگاهی، (دفتر مرکزی) بخش فرهنگی، ‎۱۳۶۹
درختان و درختچه‌های ایرانولی اله مظفریانتهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۸۳
درسنامه جامع آموزش امداد =General manual of first aid educationمولفین نادر زرین‌فر...[و دیگران]؛ زیر نظر کانون هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
دستورالعمل ملی آزمونهای تعیین ارزش زراعی ارقام برنجمولفین محمود مصباح...[و دیگران]کرج: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ‎۱۳۸۸
دستورالعمل ملی آزمون‌های تعیین ارزش زراعی ارقام پنبهکمیته معرفی رقم( گروه گیاهان خودگشن) محمود مصباح ... [و دیگران]؛ کارگروه تخصصی پنبه صمد مبصر... [و دیگران] ؛ ویراستار عاطفه خندان..کرج: موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، ۱۳۸۶ ،‎۱۳۸۸.
دستورالعمل ملی آزمونهای تعیین ارزش زراعی ارقام چغندرقندکمیته معرفی رقم (گروه گیاهان خودگشن) محمود مصباح... [و دیگران]؛ کارگروه تخصصی چغندرقند اباذر رجبی، یعقوب صادقیان‌مطهر، حسین جمالی ؛ ویراستار یعقوب صادقیان‌مطهر..کرج: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ‎۱۳۸۸
دستورالعمل ملی آزمون‌های تمایز، یکنواختی و پایداری در پستهکارگروه تخصصی پسته [موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال]کرج: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ‎۱۳۸۶
دستورالعمل ملی آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری در زعفرانکمیته فنی ثبت ارقام گیاهی یعقوب صادقیان‌مطهر...[ و دیگران ]؛ کارگروه تخصصی زعفران مهشید فخرایی‌لاهیجی ...[ و دیگران] ؛ ویراستار حسین جمالی...[ و دیگران ]کرج: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال، ‎۱۳۸۸
دستورالعمل ملی آزمونهای تمایز،یکنواختی و پایداری در فلفل کمیته فنی ثبت ارقام گیاهی یعقوب صادقیان‌مطهر ... [ و دیگران ]؛ کارگروه تخصصی فلفل فردین خزائی ، مهدی یوسفیان ، فاطمه خلقتی‌بناء ؛ ویراستار حسین جمالی..کرج: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ‎۱۳۸۸
دستورالعمل ملی آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری در گوجه‌فرنگیکمیته فنی ثبت ارقام گیاهی یعقوب صادقیان‌مطهر... [و دیگران]؛ کار گروه تخصصی گوجه فرنگی وحیده رضوی‌اهری... [ و دیگران]..کرج: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ‎۱۳۸۸
دنیا و آخرت از دیدگاه قرآنویسنده یعقوبعلی برجیتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی: معاونت آموزش و تجهیزات نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۶
ذرت نگارش عزیزالله نعیماصفهان: موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۵۸
رابطه آب و خاک در گیاهان زراعیتدوین آی. دی. تی‌یر، ام. ام. پیت؛ ترجمه عوض کوچکی، محمد حسینی، مهدی نصیری‌محلاتیمشهد: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)، ۱۳۷۶، ‎۱۳۷۲
رابطه آب و خاک و گیاهپال جی. کرامر؛ ترجمه امین علیزادهمشهد: جاوید؛ نشر مشهد، ۱۳۷۴، ‎۱۳۶۹
راهبرد ملی زیست فناوری حیوانات اهلی و آبزیان (بررسی محیط بین‌الملل)=(National strategy of biotechnology for domesticated animals and fisheries (study of national sectorمدیر پروژه محمدحسین صنعتی ؛مشاور طرح‌ریزی راهبردی منوچهر نورایی؛ مجری طرح مرتضی دلیری؛ همکار محمود ملکی، ماهک زندیفر؛ ویراستار ماهک زندیفر؛ [برای] پروژه تدوین راهبرد ملی زیست فناوری کشور، کمیته ملی زیست فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریتهران: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ‎۱۳۸۳
راهنمای آسان کواتروپرو=Quattro proمولف محمود زرگرتهران: بهینه، ۱۳۷۵، ‎۱۳۷۴
راهنمای آفات، بیماریها و علفهای هرز پستهمولفین افلاطون شایگان، عباس یزدانی، داود ابوسعیدی؛ تهیه شده در اداره تکنولوژی آموزشی ؛[برای] شورایعالی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزیکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۳
راهنمای انتشارات سازمانهای دولتی ایران: فهرست سالانه ‎۱۳۶۲وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی؛ [تهیه و تنظیم صادق پورحسن‌طنابچی]تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی، ‎۱۳۶۲
راهنمای اولویت‌گذاری و برنامه‌ریزی طرحهای تحقیقاتی کشاورزینویسندگان ماری هلن کولین ... [و دیگران] ؛مترجم احمد حجارانکرج: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۶
راهنمای پسته‌دارانبقلم منصور ترابیشرکت مولکول، [تاریخ مقدمه ۱۳۵۶=‎۲۵۳۶]
راهنمای پسته: (کاشت، داشت و برداشت)مولفین بهمن پناهی ... [و دیگران]؛ تهیه شده، گروه تکنولوژی آموزشی، دفتر خدمات و تکنولوژی آموزشی؛ به سفارش معاونت امور باغبانی (دفترامور پسته)کرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ۱۳۸۱ -‎۱۳۸۰
راهنمای تولید پستهنویسندگان لوئیز فرگوسن... [و دیگران] ؛ مترجمین ناصر صداقتی... [و دیگران]؛ [به سفارش] وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات پسته کشور..تهران: سروا: آوای مسیح، ۱۳۸۹ ، ‎۱۳۸۸
راهنمای تهیه راهبرد ملی توسعه پایدار:"مدیریت توسعه پایدار در هزاره جدید"رجمه و تدوین غلامرضا امینی‌رنجبر، داریوش تمدنیتهران: سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته ملی توسعه پایدار، ‎۱۳۸۳
راهنمای جامع 3.0 Windows و 3.1 Windows [ویندوز./‎۳؛ ویندوز ۱/‎۳]مولف شرکت میکروسافت؛ مترجمین مهدی راضی، علی علی‌پناهی[بی‌جا]: م. راضی، ع. علی‌پناهی، [‎۱۳۷۲؟]
راهنمای جامع لیکا: دانه رس سبک منبسط شده و فرآورده‌های آنتدوین فریبرز محمدی تهرانی؛ زیرنظر دفتر فنی شرکت لیکاتهران: شرکت لیکا، ‎۱۳۷۷
راهنمای سیستم عامل5.0 MS-Dosحمیدرضا مصلیتهران: کانون نشر علوم، ۱۳۷۱-۱۳۷۰-‎۱۳۷۲
راهنمای شناسایی خاکترجمه محمدمهدی متقیتهران: وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۶
راهنمای عملی آبیاریالیف لئوپولد ریول؛ ترجمه غلامرضا زهتابیانتهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ‎۱۳۸۰
راهنمای عملی جمع‌آوری و شناسایی حشرات نابالغ=The immature insectsنویسنده اچ. اف. چو؛ مترجم حسین حجت[بی‌جا: بی‌نا]، ‎۱۳۶۳کرج: دانشکده کشاورزی) )
راهنمای کشاورزی دقیق برای متخصصین کشاورزیمولفین مارک مورگان، ون اس ؛ترجمه محمد لغویتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۲
رستنی‌های ایران - فلور گیاهان آوندینگارش صادق مبینتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۴-۱۳۶۴-۱۳۵۹-‎۱۳۷۴
روابط خاک و گیاه: بررسی مسایل شیمیایی و تغذیه‌ایتالیف علی اکبر سالاردینیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ‎۱۳۵۸
روش آزمایش سموم، دفع آفات گیاهی[نوشته] س. ح. حجت[اهواز]: دانشگاه جندی شاپور، دانشکده کشاورزی، بخش حشره‌شناسی و دفع آفات، ‎۱۳۴۶-
روش تحقیقعباسقلی خواجه‌نوری [ویرایش ‎۴]تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۲-۱۳۷۴، ‎۱۳۸۸
روش تحقیقنوشته س. ک. موزر، ج. کالتون؛ ترجمه کاظم ایزدیتهران: کیهان، ‎۱۳۶۸
روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)تالیف ریمون کیوی، لوک وان کامپنهور؛ ترجمه عبدالحسین نیک‌گهرتهران: فرهنگ معاصر، ‎۱۳۷۳
روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینه کودهای شیمیایینگارش محمدجعفر ملکوتی.- [ویرایش ‎۴][تهران]: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی، ۱۳۷۷،۱۳۷۸، ‎۱۳۷۹
روش‌شناسی پژوهش در دانش بومی کشاورزیتالیف و تدوین منصوره شاه‌ولی، محمد امیری اردکانیتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۲
روشهای آزمایشی در پدولوژیتالیف عطاءالله قبادیاناهواز: دانشگاه جندی شاپور، دانشکده علوم، ‎۱۳۵۳-
روشهای بررسی پوشش گیاهیترجمه و اقتباس محمود کرمیتهران: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، ‎۱۳۶۴
روشهای پژوهش در مدیریت کشاورزیتالیف وی.ینگ؛ ترجمه مهدی خسروشاهین ؛ ویراستار اشرف اعزازیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۸
روشهای تکثیر گیاهان زینتیمرتضی خوشخویشیراز: دانشگاه شیراز، ۱۳۶۹ ،‎۱۳۶۶،۱۳۸۶
روشهای جدید آبیاری سطحی و بارانیتالیف هـ. ربور، م. دولوایه؛ ترجمه جمشید خیرابیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۶-‎۱۳۶۵،۱۳۷۴
روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزش‌یابیمؤلف: پرویز تاجداریتهران: اتا، ۱۳۷۳، ‎۱۳۶۹
روشهای مبارزه با آفات انباری و قرنطینه‌ای، اصول انبار کردن و نگهداری فرآورده‌های انباریتالیف ابراهیم باقری‌زنوزتهران: ادیب، ‎۱۳۶۳
روشهای مبارزه با آفات بوسیله مدلهای تغییرات جمعیتنوشته س. ح. حجت[اهواز]: دانشگاه جندی شاپور، دانشکده کشاورزی، ‎۱۳۵۳
روشهای مبارزه با کرم سفید ریشه درختان میوهنگارش جلال‌الدین حبیبیتهران: سازمان ترویج کشاورزی، ‎۱۳۶۷
روشهای نوین تجزیه شیمیائی گیاهانتالیف ج. ب. هاربون؛ ترجمه یعقوب آئینه‌چیتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۵۸
ره‌توشه راهیان نور: ویژه بوستان نماز (نوجوانان) تابستان ‎۱۳۷۹دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاونت آموزش مرکز آموزش مبلغین (طرح هجرت)قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، ‎۱۳۷۹
ره‌توشه راهیان نور: ویژه بوستان ولایت (جوانان) تابستان ‎۱۳۷۷تهیه مرکز آموزش مبلغین دفتر تبلیغات اسلامی (طرح هجرت)قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، ‎۱۳۷۷
رهنمودهائی در زمینه تحلیل‌های اجتماعی (برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی نواحی روستایی)داین کان یرس؛ ترجمه هوشنگ ایروانی، علیرضا دربان آستانهکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی. نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۴
ره‌یافتگانیادواره سرداران شهید جهاد سازندگیتهران: جهاد سازندگی، ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی جنگ؛ مرکز نشر ارغنون، ‎۱۳۸۸
رهیافتی تحلیلی بر مدیریت سن گندم در ایراناز غلامعباس عبداللهی ؛[به سفارش] موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهیکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۳
ریشه گنایی چغندرقند(ریزومانیا)نگارندگان سعید دارابی، محمود معصومی، کرامت‌اله ایزدپناهشیراز: مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی، ‎۱۳۸۲
زراعتتالیف منصور عطایی.- ویرایش ‎۳تهران: دهخدا؛ سپهر، ۱۳۵۱-۱۳۵۶،۱۳۵۹[ ‎۱۳]
زراعت چغندرقند د. ا. کوک، ر. ک. اسکات؛ ترجمه عوض کوچکی، افشین سلطانیمشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، ‎۱۳۷۵
زراعت حبوباتتهیه و تدوین عوض کوچکی، محمد بنایان‌اولمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی)، ۱۳۸۱،۱۳۸۶، ۱۳۷۵، ‎۱۳۷۲
زراعت در مناطق خشک: غلات و حبوبات، گیاهان صنعتی و گیاهان علوفه‌ای[اثر ایژاک آرنون]؛ ترجمه عوض کوچکیمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۸۸ ،۱۳۸۱، ‎۱۳۶۴
زراعت دیم غلات در ایراننگارش محمدعلی فرسادتهران: سازمان ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۰
زراعت سویا: زراعت - فیزیولوژی - مصارفتالیف ای. جفری نورمن، ترجمه ناصر لطیفیمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۷۵، ‎۱۳۷۲
زراعت سیب‌زمینیاچ. پی. بیوکما، دی. ای. وان درزاگ؛ ترجمه عبدالحمید رضایی، افشین سلطانیمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ‎۱۳۷۵
زراعت سیب زمینی در هلند و تطبیق آن با شرایط آب و هوای کشور ایرانتالیف مجید امیدوارتهران: موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۴۸
زراعت و اصلاح عدستالیف سی. وب، جی. هونین [صحیح: هوتین]؛ ترجمه عبدالرضا باقری، مرتضی گلدانی، مجتبی حسین‌زادهمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ‎۱۳۷۶
زراعت و اصلاح گیاهان علوفه ایتالیف هادی کریمیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ ،‎۱۳۵۵،۱۳۸۶
زراعت و اصلاح نخودام. سی. سکسینا و کی. ب. سینگ؛ ترجمه عبدالرضا باقری ... [و دیگران]مشهد: جهاد دانشگاهی واحد مشهد، ‎۱۳۷۶
زرشکهای ایرانفریدون ترمه، فریده متینتهران: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۶۱
زمین‌شناسی عمومی: مشخصات زمین، فرسایش و رسوبگذاریطاهر ضیائی، فریدون سرابیتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۴۶
زن در آئینه جلال و جمالجوادی آملی[تهران]: مرکز نشر فرهنگی رجاء - اسرا، ۱۳۷۸-‎۱۳۷۱
زندگی گیاه سبزنگارش گالستون، دیویس، ساتر؛ ترجمه مسعود مجتهدی، حسین لسانیتهران: دانشگاه تهران، مو سسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۴ ، ‎۱۳۶۸
زیارت ناحیه مقدسهمترجم محمد نیک‌گفتارقنبریقم: اردیبهشت، ‎۱۳۸۰
زیست‌شناسی جانوریابوالقاسم امین و محسن شکوهی‌نژادتهران: امیرکبیر، ‎۱۳۶۳
زیست شناسی عمومیهیئت مؤلفان مرکز نشر دانشگاهیتهران: ستاد انقلاب فرهنگی. مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۶ ،‎۱۳۶۹
زیست‌شناسی نوینتالیف هورست فولر؛ ترجمه غلامرضا نورزادمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ‎۱۳۷۱
ژنتیک (اصول و مبانی)تالیف علی‌محمد میرمحمدی میبدی، آقا فخر میرلوحیاصفهان: جهاددانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان، مرکز انتشارات، ‎۱۳۷۹
سالنامه آماری هواشناسی ۷۲-‎۱۳۷۱قسمت کلیماتولوژی اداره کل سازمان هواشناسیتهران: اداره کل آمار عمومی۱۳۷۴، ‎۱۳۷۲
سبزیکاریمحمد مشیری.- [ویرایش ‎۲]تهران: اشرفی، ۱۳۵۱ ،۱۳۶۲، ‎۱۳۶۰
سرخرطومیهای چغندرقند ایران و طرز مبارزه با آنهانگارش عباس دواچی، محمد خیریتهران: [بی‌نا]، ‎۱۳۴۳
سرمازدگی (یخ‌زدگی) و باکتری‌های مولد هسته یخ در گیاهانتهیه و تدوین ناصر صحراگردتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۶
سرود سبز باران (به‌ضمیمه بالهای زخمی پروانه‌ها)مولف جواد نعیمیتهران: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، ‎۱۳۷۱
سم‌شناسی صنعتیالیف غلامحسین ثنایی[تهران]: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۶،۱۳۸۵-۱۳۶۶-۱۳۶۵، ‎۱۳۵۸
سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانیکریستین ابوت؛ ترجمه علیرضا بهمن آبادیتهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ‎۱۳۷۷
سند برنامه ای و راهبردی توسعه تحقیقات گیاه پزشکی کشور مبانی، چالشها، راهبردها و راهکارهاتهیه و تدوین حسن عسکری و مجید حسنی مقدم ؛ [برای] وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور..تهران: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، ‎۱۳۸۹
سند راهبردی تحقیقات پسته ایرانتدوین کنندگان محمدرضا مهرنژاد، امان‌اله جوانشاهتهران: جمهوری، ‎۱۳۸۹
سوزنی‌برگان=Gymnospermopsidesاز کریم جوانشیرتهران: وزارت کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۶۶-‎۱۳۶۳-
سوزنی برگان زینتیتالیف غلامعلی بنان با همکاری محمد فضیلتتهران: خودکفایی، ‎۱۳۶۳
سیره امام رضا علیه‌السلامنویسنده محمد صالحی؛ برای مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزیقم: دارالهدی، ‎۱۳۸۴
سیستماتیک گیاهی (اصول و روشهای رده‌بندی)ساموئل ب. جونز، آرلین ا. لوچ‌سینگر؛ ترجمه محمدرضا رحیمیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۹
سیستمهای عامل (پیشرفته)= Advanced disk operating systemsمولفان محمدتقی لواسانی، بهزاد اشجری، محمود عظیم‌زاده تهرانی[تهران]: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر، ۱۳۷۴ ، ‎۱۳۷۲
سیستمهای عامل (مقدماتی) =Elementry Disk operating systems مولفان محمدتقی لواسانی، محمود عظیم‌زاده تهرانی، هایده علی‌آبادی.- ویرایش ‎۲تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ۱۳۷۵ ، ۱۳۷۲ ، ‎۱۳۷۰
سیمای تلاش در حریم رضوی به کوشش مهدی وافیرفسنجان: آستان قدس رضوی، ‎۱۳۸۴
سیمای کارگزارانیعقوب علی‌برجی؛ [برای] مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگیقم: شهریار، ‎۱۳۷۹
شادی در اسلامنویسنده محمدرضا سماک امانی ؛به‌سفارش حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزیتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۵
[دعای مکارم اخلاق. شرح‌دعای مکارم اخلاق. شرح] شایانه‌های ارزش: ترجمه و شرح دعای مکارم الاخلاق‌ص از صحیفه سجادیهمولف عبدالجواد ابراهیمی فردکرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۵
شپشکهای نباتی ایران، شپشکهای پردار تیره A spidiotina وزیر تیره Aspiditini از خانواده Deaspididaeتالیف محمد کوثری، قدرت‌الله فرح بخشتهران: وزارت کشاورزی، دفتر تمرکز تحقیقات و هم‌آهنگی کشاورزی، ‎۱۳۴۷
ششمین کتاب سال کشاورزی ایران: زراعی ، باغی ، دام و طیور ،شیلات و آبزیان ، آب و خاک ، ماشین آلات کشاورزی و صنایع غذاییگروه کارشناسان کشاورزی ایرانتهران: دام ،کشت و صنعت، ‎۱۳۸۸
شناخت آب معدنی و چشمه‌های معدنی ایرانتالیف محمدرضا غفوریتهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ‎۱۳۶۶
شناخت تیره‌های گیاهان گل‌دار"راهنمای گیاهان بومی و کاشتنی مناطق معتدله شمالی"پی. اچ. دیویس، جی کالن؛ ترجمه محمدحسن راشد، مهریدخت اکبرزادهمشهد: دانشگاه فردوسی، ‎۱۳۷۰،۱۳۷۴
شناخت خاک و تغذیه درختان پستهمولف فرامرز صالحیرفسنجان: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات پسته کشور، ‎۱۳۸۵
شناسایی و روش شناسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیوشته امیرهوشنگ برهانکرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ‎۱۳۷۷
شناسنامه تصویری انارنویسنده اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزیتهران: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی، اداره کل آمار و اطلاعات، ‎۱۳۷۶
شناسنامه تصویری خربزه سال ‎۱۳۸۹تهیه کننده دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی؛ ویراستار علی رادمهر..تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، ‎۱۳۸۹
شناسنامه تصویری هندوانه سال ‎۱۳۸۹تهیه کننده دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزیتهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، ‎۱۳۸۹
شیخ فضل‌الله نوری در ظلمت مشروطهسید مجید حسن زادهتهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ‎۱۳۷۴
شیمی خاکم. ج. م. بروگنورت ... [و دیگران]مترجم نجف‌علی کریمیانتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۷۱
شیمی خاکبوهن، مک‌نیل، اوکانر؛ ترجمه حسام مجللیتهران: مرکز نشر دانشگاهی،‎۱۳۶۶
شیمی عمومیچارلز مورتیمر؛ ترجمه احمد خواجه‌نصیرطوسی، عبدالجلیل مستشاری، جبار نفیسی‌موقر [ویرایش ‎۲]تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۷۲
صحیفه انقلاب: وصیتنامه سیاسی - الهی حضرت امام خمینی (س)امام خمینی؛ با مقدمه عبدالله جوادی آملیتهران: ذکر، ‎۱۳۷۴
صد گیاه زینتیمولف جمشید حکمتی[تهران]: فرهنگ جامع، ۱۳۷۲، ‎۱۳۶۸
ضرب المثلها و کلمات عامیانه رفسنجانسید محمد حسینی پور رفسنجانی رفسنجان: دانشگاه ولی عصر (عج)، ‎۱۳۸۱
ضرورت مهندسی تمدن اسلامی بر پایه فلسفه شدنتهیه و تنظیم دفتر فرهنگستان علوم اسلامیقم: فجر ولایت، ‎۱۳۸۰
ضمیمه خلاصه مقالات دوازدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران آموزشکده کشاورزی کرج ۱۶-‎۱۱ شهریور ‎۱۳۷۴کرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، ۱۳۷۶ ، ‎۱۳۷۴
ضمیمه خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، آموزشکده کشاورزی کرج، شهریور ‎۱۳۷۷تهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۷۸
طراحی آبرسانی شهری برای مهندسین و دانشجویان مکانیک و راه و ساختمانجلال آشفته[تهران]: فنی حسینیان، ۱۳۷۴ ،۱۳۷۲ ،‎۱۳۶۰
طراحی سیستم‌های آبیاریتالیف محمد حسن عالمیتهران: دانش و فن، ۱۳۷۱، ‎۱۳۶۰
طرح آزمایشهای کشاورزیتالیف عباس میرعین‌عارفینتبریز: دانشگاه تبریز، ‎۱۳۵۲
طرح و تحلیل آزمایشهای کشاورزیالیف لیتل توماس‌مورتن،[فردریک‌جکسون هیلز]؛ ترجمه علی‌اکبر سرافراز، ابوالقاسم بزرگ‌نیامشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ۱۳۷۲، ‎۱۳۷۰
طرح و تحلیل آزمایشهای کشاورزیتالیف لیتل توماس‌مورتن؛ ترجمه علی‌اکبر سرافراز، ابوالقاسم بزرگ‌نیامشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ‎۱۳۷۰
طرح‌های آزمایشی در کشاورزی (‎۱)تالیف مصطفی ولیزاده، محمد مقدم[ویرایش ‎۲][تبریز]: پریور، ‎۱۳۷۶
طرحهای آماری در علوم کشاورزیتالیف عبدالله بصیریشیراز: دانشگاه شیراز، ۱۳۶۸ ،۱۳۷۰-‎۱۳۸۷
علائم حیاتی کره زمین: مهمترین شاخصهای زیست محیطی جهانلستر براون، هال کین، ادآیرس؛ ترجمه حمید طراوتیمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ۱۳۷۵، ‎۱۳۷۴
علفهای هرز و کنترل آنهانوشته [روس، لمبی]؛ مترجمین حمید رحیمیان، محمدحسن راشد، محمد بنایانمشهد: جاوید، ‎۱۳۶۹
علفهای هرز و کنترل آنها[روس، لمبی]؛ مترجمین حمید رحیمیان، محمدحسن راشد، محمد بنایانمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۷۵، ۱۳۷۱ -‎۱۳۷۲
علف هرزه‌کشهای شیمیائی و امکان استفاده از آنها در ایرانتالیف حسین سپاسگزاریانتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۷، ‎۱۳۴۶
[جامع‌السعادات. فارسی] علم اخلاق اسلامی: ترجمه کتاب جامع‌السعاداتتالیف مهدی نراقی؛ ترجمه جلال‌الدین مجتبوی[تهران]: حکمت، ‎۱۴۰۵ق.= ‎۱۳۶۳
عناوین پیشنهادی وزارت جهاد سازندگی برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری بخش حفاظت خاک و آبخیزداری بهار ‎۱۳۷۷تهیه و تنظیم دفتر طرح و برنامه‌ریزی و هماهنگی امور پژوهشی معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگیتهران: وزارت جهاد سازندگی، معاونت آموزش و تحقیقات، دفتر طرح و برنامه‌ریزی و هماهنگی امور پژوهشی، ‎۱۳۷۷
عوامل موفقیت همکاری: بررسی متون پژوهشیپال دبلیو. ماتسیچ، باربارا آر. مانسی؛ ترجمه مریم نظری، سیروس علیدوستیتهران: مرکز اطلاعات ومدارک علمی، ‎۱۳۸۱
غذا، تندرستی، بیماریتالیف حسین میرنظامی ضیابریتهران: نشر مرسا، ‎۱۳۶۷،۱۳۷۶
غلات در آئینه آمار ۷۶/‎۶۷تهیه کننده اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزیتهران: وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات، ‎۱۳۷۷
فاکس‌پروFox pro 2:Made easyنویسنده ادوارد جونز؛ مترجمین علی علی‌پناهی، مهدی راضی[بی جا]: علی علی‌پناهی، مهدی راضی، ۱۳۷۲، ‎۱۳۷۱
فتوسنتزرمضانعلی خاوری نژادتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۹
فرآورده‌های غذایی سویاتالیف مصطفی مظاهری‌تهرانی، محمدعلی رضویمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ‎۱۳۷۴
فرآوری شیر و تکنولوژی تولید محصولات شیریشعله فرشادفرتهران: کارور، ‎۱۳۸۵
فراگام‌هایی در اطلاع‌رسانی (‎۳): گزیده مقالات بیستمین کنفرانس بین‌المللی اطلاع‌رسانی پیوسته "۵-‎۳ دسامبر ‎۱۹۹۶ لندن"مقابله و ویراستاری علی حسین قاسمی؛ به کوشش حمید محسنی و احمد یوسفیتهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ‎۱۳۷۹
فراگام‌هایی در اطلاع‌رسانی (‎۴): گزیده مقالات بیست و یکمین همایش بین‌المللی اطلاع‌رسانی پیوسته ۱۱ - ‎۹ دسامبر ‎۱۹۹۷، لندنبه‌کوشش حمید محسنی، با همکاری عسگر نوروزی و محمود فعالتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، ‎۱۳۸۰
فراگام‌هایی در اطلاع‌رسانی (‎۵): گزیده مقالات بیست و دومین همایش بین‌المللی اطلاع‌رسانی پیوسته ۱۰ - ‎۵ دسامبر ‎۱۹۹۸، لندنبه‌کوشش حمید محسنیتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، ‎۱۳۸۱
فراگام‌هایی در اطلاع‌رسانی (‎۶): گزیده مقالات بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی اطلاع‌رسانی پیوسته "۹-‎۷ دسامبر ‎۱۹۹۹ لندن"به کوشش عباس گیلوریتهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ‎۱۳۷۹
فراگام‌هایی در اطلاع‌رسانی: گزیده مقالات نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی اطلاع‌رسانی پیوسته "۷ - ‎۵ دسامبر ‎۱۹۹۵ لندن"ویراستار علی حسین قاسمیتهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ‎۱۳۷۷
[نهج البلاغه. فارسی - عربی. برگزیده] فرمان های امام امیرالمومنین علی به مدیران ارشداز جمال‌الدین دین پرورتهران: بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۸۶ ، ‎۱۳۸۴
فرهنگ سخنان حضرت فاطمه علیهاالسلام (برای جوانان و عموم اقشار جامعه) محمد دشتیتهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۷۹، ‎۱۳۸۴
فرهنگ مصور گلهای باغچه شامل: اسامی علمی، انگلیسی، فارسی، تصاویر، مشخصات، طرز کاشت و تکثیر ‎۳۲۰ نوع گل باغچهنوشته و. ای. شول کوپر؛ ترجمه و تنظیم محمدعلی امین طاهری، معصومه سیدی[تهران]: جلالی، ‎۱۳۶۱
فرهنگ واژگان کشت بافت گیاهی[دانیل دانلی، ویلیام ویداور] ؛[مترجمین] آقافخرمیرلوحی، مجتبی خیام نکوئیکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ۱۳۸۲ ،‎۱۳۸۳
فلات مرکزی ایران: سیمای طبیعی استان یزد در ارتباط با مسایل کویری(بررسی عمومی - ژئومورفولوژی - پدولوژی - هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)عطاءالله قبادیاناهواز: دانشگاه جندی‌شاپور، دانشکده کشاورزی، ‎۱۳۶۱
فناوری زیستی غذایی نوین، سلامت انسان و توسعه پایدار: یک تحقیق بر مبنای شواهدرجمه و تدوین غلامرضا امینی رنجبر، فاطمه مصدق‌مهرجردیتهران: فروزان، ‎۱۳۸۶
فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیانتالیف کارشناسان بخش آموزش عالی یونسکو ؛ویراستاران پاول رستا - الکسی سیمینوف؛ مترجمین محمدرضا شاه‌پسند، ابوالقاسم شریف‌زاده ؛[برای] وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانیکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۴
فندق: مسائل و مشکلات آن در رودبار الموت و روش‌های پیشنهادی برای اصلاح و بهبود کشتنگارش محمدجعفر اخوی‌زادگانقزوین: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی قزوین، ‎۱۳۶۵
فنون کشت بافت برای گیاهان باغبانی (بوستانداری)نویسنده کنت سی - تورز؛ برگرداننده مرتضی خوشخوی؛ ویرایش و مقابله متن فرحناز فرهمندفرشیراز: دانشگاه شیراز، مرکز نشر، ۱۳۸۶ ،۱۳۷۷-‎۱۳۷۳
فهرست آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی کشور و سموم توصیه شده ... و روش کاربرد آنهاتهیه و تنظیم هادی مصلی‌نژاد، مریم نوروزیان، احمد محمدبیگی ؛زیرنظر و به سفارش وزارت جهاد کشاورزیکرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزشی و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۱
فهرست آفات درختان و درختچه‌های جنگلی و غیر مثمر ایراننگارش منصور عبائی، با همکاری ابراهیم عادلیتهران: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۶۲
فهرست پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها، نشریه‌ها و کتابهای دانشکده کشاورزی کشور (از بدو تأسیس تا سال ‎۱۳۶۰)جمع‌آوری بهرام گرامیاصفهان: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، ۱۳۶۱، ‎۱۳۶۰
فهرست سموم مجاز کشورتهیه و تنظیم صفیه رضویتهران: سازمان حفظ نباتات، ‎۱۳۷۳
فهرست سموم مجاز کشورتهیه و تنظیم مریم نوروزیانتهران: سازمان حفظ نباتات، ‎۱۳۷۸
فهرست موضوعی انتشارات دانشگاه تهرانبکوشش محمود جلالیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۱، ‎۱۳۶۰
فهرستهای رایانه‌ای: کاربرد و توسعه: مجموعه مقالات همایش و توسعه فهرستهای رایانه‌ای در کتابخانه‌های ایران ‎۲۷ و ‎۲۸ آبان ‎۱۳۷۸دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به کوشش رحمت‌الله فتاحیمشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ‎۱۳۷۹
فیزیولوژی بذرتالیف جان ا. بریانت؛ ترجمه حمید رحیمیان، محمود خسرویمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ‎۱۳۷۵
فیزیولوژی پس از برداشتنوشته جواد میدانیتهران: نشرآموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۶
فیزیولوژی پس از برداشت: مقدمه‌ای بر فیزیولوژی و جابه‌جایی میوه و سبزیهاویلس ... [و دیگران]؛ برگردان مجید راحمی[شیراز]: دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷ - ۱۳۷۳ ،۱۳۸۲ ، ‎۱۳۸۴
فیزیولوژی علف‌کشهاتالیف فلویدام. اشتون، آلدن. اس. کرافتز؛ ترجمه محمدحسین راشدمحصل، مهدی نصیری‌محلاتیمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ۱۳۷۲، ‎۱۳۷۵
فیزیولوژی گیاهان زراعینوشته فرانکلین پی. گاردنر، آر. برنت پی‌یرس، راجر ال. میشل؛ ترجمه غلامحسین سرمدنیا، عوض کوچکیمشهد: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)، ۱۳۶۹ ،‎۱۳۷۶
فیزیولوژی گیاهیاحمد مظفرارومیه: دانشکده کشاورزی و دامپروری ارومیه، ‎۱۳۵۳
فیزیولوژی گیاهیر. هلر؛ ترجمه مه‌لقا قربانعلی.- [ویرایش ‎۲]تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵-۱۳۷۰-‎۱۳۶۶
فیزیولوژی گیاهی: فتوسنتز و تغذیهنعمت‌الله احمدیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۳
قارچ‌شناسی جنگلتالیف پرویز نیلوفریتهران: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی) بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه، ‎۱۳۶۳
قارچ‌شناسی و بیماریهای گیاهی مقدماتیگردآوری نورالدین هابیلیاهواز: دانشگاه شهیدچمران، ‎۱۳۶۲
قارچهای ایراننگارش جعفر ارشادتهران: موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، ۱۳۵۶-‎۱۳۵۷
قارچهای ایرانجعفر ارشادتهران: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۴
قارچهای ناقص (جنسهای مشروح و مصور)هـ. ل. بارنت، بری ب. هانتز؛ ترجمه واهه میناسیان، عزیزالله علیزادهاهواز: دانشگاه شهید چمران، ‎۱۳۶۸
قانون تاسیس، آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از تاریخ ‎۲۳ مرداد ماه ‎۸۱ لغایت ‎۳۰ خرداد ماه ‎۸۳گردآوری و تنظیم محسن طرزی مقدمتهران: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ‎۱۳۸۳
قنات سازی و قنات داریعبدالکریم بهنیاتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ،‎۱۳۶۷
کاربرد آمار در تحقیقات کشاورزیتالیف علیرضا سپاهی؛ ویراستاران پرویز جوانی، عباس گرامیتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۵
کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در کشاورزینویسندگان غلامرضا سلطانی، منصور زیبایی، احمدعلی کهخا ؛ویراستار مهرداد وفاتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۸
کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدارتالیف ان. اس. سوبارائو؛ ترجمه علی‌رضا آستارایی، عوض کوچکیمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد دانشگاه مشهد، ‎۱۳۷۵
کاربرد مدلهای آب و هوایی در کشاورزیاز انتشارات سازمان جهانی هواشناسی؛ مترجمان عوض کوچکی، غلامعلی کمالی، محمد بنایانتهران: سازمان هواشناسی کشور، ‎۱۳۷۲
کارنامه پژوهشی بیست‌ساله پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی (‎۱۳۶۸تا‎۱۳۸۷)تهیه و تدوین معاونت پژوهشی[سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی]؛گردآورندگان فاطمه تصویری‌قمصری حامد صالحیتهران: وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده مهندسی، ‎۱۳۸۸
کتابچه راهنمای دولت الکترونیکی تجربه دولت فدرال آلمانترجمه و تنظیم حمیدرضا ربیعی؛ با حمایت شورای عالی اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات مخابرات، معاونت پشتیبانی وزارت کار و امور اجتماعیتهران: وزارت کار و امور اجتماعی، - ‎۱۳۸۳
کتابخانه‌های دیجیتال در عصر اطلاعات الکترونیکیکریشان گوپال ؛مترجم علی رادباوهتهران: رنگین قلم: وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی، ‎۱۳۸۲
کتاب زرد (مجموعه آدرسهای برتر اینترنت)[مارشا لابتون ترنر]؛ تهیه و گردآوری حمیدرضا ذوقی ؛ مترجمین حمیدرضا ذوقی... [و دیگران] ؛ ویراستار حمیدرضا ذوقیتهران: ذوقی، ‎۱۳۸۲
کدکس آلیمنتاریوس؛ اصول و مفاهیممولف مجتبی رجب‌بیگی، امین هادی دیندوست، محمدرضا عباس‌پور ؛[به‌سفارش] وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، دفتر سازمانهای تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ایکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۳
کشاورزی از دیدگاه اکولوژی[ویراستاران سی آ. کارول؛ جان اچ وندر مر، پتر روست]؛ ترجمه و تدوین عوض کوچکی، اسکندر زندمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ‎۱۳۷۵
کشاورزی، اقتصاد و مدیریت منابعمیلتون ام. اسنودگراس، ال. تی. والاس؛ ترجمه محمد جعفر بهتاش؛ ویرایشگر محمدرضا داهیتهران: آدینه، ‎۱۳۶۸
کشاورزی ایران در یک نگاه: ‎۱۳۷۴به کوشش صدیقه عامل‌هاشمی‌پورتهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ‎۱۳۷۵
کشاورزی ایران در یک نگاه: ‎۱۳۷۵به کوشش صدیقه عامل‌هاشمی‌پورتهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، ‎۱۳۷۶
کشاورزی به زبان سادهنوشته آلبرتو لیوتسو؛ ترجمه هوشنگ سبقتیتهران: بهجت، ‎۱۳۶۸
کشاورزی پایدار[کلیو آرتور ادوارد ز ... و دیگران]؛ ترجمه و تدوین عوض کوچکی، محمد حسینی، ابوالحسن هاشمی دزفولیمشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۹، ۱۳۷۵-‎۱۳۷۴
کشاورزی و آب و هواجن هوچنگ ؛ ترجمه امین علیزاده و عوض کوچکیمشهد: دانشگاه فردوسی، ‎۱۳۵۷
کشاورزی و آب و هوا[چانگ ین هو]؛ ترجمه امین علیزاده و عوض کوچکیمشهد: جاوید، ‎۱۳۶۸
کشت و تولید پسته[لوئیس فرگسون] ؛مترجم محمود درویشیانتهران: موسسه فرهنگی نشر آیندگان، ۱۳۸۰ ،‎۱۳۷۸
کشورهای رو به توسعهایولاکوست؛ ترجمه غلامرضا افشارنادریتهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ‎۱۳۷۰
کلکسیون قارچها و باکتریهای صنعتی و عفونی در ایراننسرین معظمیتهران: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ۱۳۶۸، ‎۱۳۶۳
کلیات علم اقتصادتالیف باقر قدیری اصلیتهران: سپهر، ۱۳۶۶ ،۱۳۷۲، ‎۱۳۵۶
کمکی در شناسائی رستنیهای پائیزه "دشت لوت"از فریدون ترمه، محمود موسویتهران: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۵۵
کمکی در شناسائی گونه های یونجه (medicag) در ایرانتوسط محمود موسویتهران: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، ۱۳۵۹ ،‎۱۳۵۵
کنترل بیولوژیکی علفهای هرزتالیف کی. ال. اس. هارلی، آی. دبلیو، فورنو؛ ترجمه حمید رحیمیان، محمد بنایانمشهد: دانشگاه فردوسی (مشهد)، ‎۱۳۷۵
کنه‌کش‌هاتالیف حسین سپاسگزاریانتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۵۲
گرده‌افشانی و تشکیل میوهنویسندگان کارل جانسن... [و دیگران]؛ برگردان از مجید راحمیشیراز: دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، ۱۳۷۰-۱۳۷۱ ، ‎۱۳۸۶
گرگان و دشت در چهل سال اخیر و آینده آنابراهیم وخشوریتهران: تهران‌اکونومیست، [ ‎۱۳]
گرمایش جهانی، رکود و نیاز سرمایی در درختان مناطق معتدلهنگارندگان امان‌اله جوانشاه، فاطمه ناظوریرفسنجان: موسسه تحقیقات پسته کشور، ‎۱۳۸۶
گزارش ملی تحقیقات بخش کشاورزی سال ‎۱۳۷۷شورای پژوهشهای علمی کشور، کمیسیون کشاورزی[تهران]: شورای پژوهشهای علمی کشور، ‎۱۳۷۷
گزارش ملی تحقیقات سال ‎۷۲ ویژه نامه فصلنامه رهیافتفتح الله مضطرزادهتهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ‎۱۳
گلها و گیاهان آپارتمانی گیاهان گلدار - برگ سبز - برگ رنگیترجمه و تالیف حسین متقیقم: سروش هدایت، ‎۱۳۸۶
گلها و گیاهان مناطق خشک و نیمه‌خشک و کویری ایرانموسسه تحقیقات جنگلها و مراتعتهران: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ‎۱۳۵۵
گندمیان جدید ایران و انتشار جغرافیائی آنهانگارش فریدون ترمهتهران: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۵۴
گونه‌های فیتوفترا در ایران (جداسازی-خالص‌سازی-شناسایی)تالیف جعفر ارشادتهران: سازمان تحقیقات کشاورزی، ‎۱۳۷۱
گوهران کویر: مجموعه مقالات اولین همایش بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی[برگزارکنندگان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان تهران، شرکت مدیریت منابع آب ایران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی] [ویراست ‎۲]تهران: وفاق، ‎۱۳۸۳
گیا، راهنمای گیاهی حسین گل گلابتهران: دهخدا، ‎۱۳۵۶
گیاهان آپارتمانی و کلینیک آنهاآن ام هالپین؛ ترجمه حسین متقیتهران: خودکفایی، ‎۱۳۶۳
گیاهان پهن برگ مقاوم به شرایط نامساعدگردآورنده رامتین یاراییتهران: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، حوزه معاونت خدمات شهری، ‎۱۳۷۴
گیاهان زراعیهادی کریمیتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۰ ، ۱۳۶۸ ، ‎۱۳۵۷
گیاهان سالم - تغذیه سالم: حفظ گیاهان یعنی ایمنی مصرف کنندهتالیف رودلف هیتفوس و فرد کلینگاف ؛ترجمه فیروز ابراهیم نسبتتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۶
گیاهان سمی و تاثیر مسمومیت آنها در حیواناتتالیف محمود شماع، هوشنگ ساعدی [ویرایش ‎۲]، [ویرایش ‎۳][تهران]: دانشگاه تهران، ۱۳۷۰ - ‎۱۳۶۲
گیاهان سمی و تاثیر مسمومیت آنها در حیواناتتالیف محمود شماع، هوشنگ ساعدی[ویرایش ‎۲][تهران]: دانشگاه تهران، ‎۱۳۶۲
گیاهان گلدار انگلی و نیم‌انگلی ایرانتالیف م. ایرانشهرتهران: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۸
گیاه‌شناسیویلسون لویس، سیتوز؛ ترجمه فاطمه مقدم، فریدون ملک‌زادهتهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۰-،۱۳۷۴-‎۱۳۶۳
گیاه‌شناسی سیستماتیکتالیف محمد درویش.ویرایش ‎۲تهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۴۶
گیاه‌شناسی عمومینوشته احمد قهرمانتهران: باورداران، ‎۱۳۶۹
گیاه‌شناسی عمومی، ساختمان و تنوع دستگاه رویش و زایش گیاهان آوندیصادق مبینتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۴۵
لاله‌ها و زنبقهای ایران و گونه‌های مجاورتالیف و ترجمه پروند لبوتهران: موسسه گیاهشناسی ایران، [ ‎۱۳]
لاله‌های ایرانفریده متینتهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‎۱۳۷۶
لیست مشروح بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی گیاهان در فارسنوشته کرامت‌الله ایزدپناهشیراز: دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، ‎۱۳۶۱
لیست نماتدهای انگل گیاهی ایران تا سال ‎۱۳۶۵از شاپور باروتیتهران: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۶۶
لیست نمونه‌های پایه قارچهای جمع‌آوری شده از ایرانتهیه کننده جعفر ارشادتهران: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، بخش تحقیقات گیاه شناسی، ‎۱۳۶۶
موریانه‌ها و خاکهاتالیف [کی. ای. لی. تی. ج. وود]؛ ترجمه عزیزا... نعیم، محمود دامادزادهتهران: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، ‎۱۳۶۴
موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی)مجری طرح مسعود مهرابی با همکاری سیما ضرغامی[تهران]: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، ‎۱۳۷۳
موسسات کشاورز - محور برای توسعه کشاورزی فعالیت تعاونی‌ها در امور اعتبار، عرضه و بازاریابینویسنده ترور باتملی ؛مترجمان علی کمالی، مهدی گنجیان، محمداسماعیل نوشمندتهران: فرازان، ۱۳۸۲، ‎۱۳۸۱
مهار بنیادی سن گندم: براساس ریشه یابی طغیانها و گسترش آفت درایرانغلامرضا رجبیتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۶
مهندسی آبتالیف یارومیر نه‌مک؛ ترجمه جلال حیدرپور؛ ویراسته فاطمه مصلحیتهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎۱۳۷۰
مهندسی خاک و آبگلن شواب، ک. فریورت؛ ترجمه غلامحسین حق‌نیا، امین علیزادهمشهد: دانشگاه فردوسی، ‎۱۳۶۸،۱۳۷۰
میوه‌کاری در مناطق معتدلهنوشته م. ان. وست وود؛ برگردان یوسف رسول زادگاناصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۵ -‎۱۳۷۰
نباتات صنعتیاسمعیل صمدیاهواز: دانشگاه جندی شاپور، [‎۱۳۵۵]
نسیم همبستگی: (نگاهی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی)مولف حسین اسحاقی؛ به سفارش دفتر نمایندگی ولی‌فقیه [وزارت جهاد کشاورزی]کرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۶
نظام ملی اطلاع‌رسانی: تشکیلات، برنامه‌ریزی و توسعه "گزیده مقالات"ویراستار علی‌حسین قاسمیتهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ‎۱۳۷۶
نظامهای آبیاری سنتی در ایرانجواد صفی‌نژادمشهد: آستان قدس رضوی، موسسه انتشارات و چاپ، [ ‎۱۳۶۸]
نظامهای کشاورزی پایدارتالیف جی. ال. هاتفیلد، دی. ال. کارلن؛ ترجمه عوض کوچکی، محمد حسینی، حمیدرضا خزاعیمشهد: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، ‎۱۳۷۶
نقش بر در افزایش کمی و بهبود کیفی تولیدات کشاورزی: مشکلات و راه‌کارهاتالیف محمدجعفر ملکوتی، بابک متشرع‌زادهکرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۸
نقش خط مشی آبیاری مبتنی بر پژوهش در کشاورزی آبی پایدار[دی. جی. بانداراگودا]؛ ترجمه امیرهوشنگ برهانکرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ‎۱۳۷۷
نقش روی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و بهبود سلامتی جامعه: "روی عنصری فراموش شده"نگارش محمدجعفر ملکوتی، محمد آقا لطف‌اللهیکرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۸
نقش ریزمغذیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی "عناصر خرد با تاثیر کلان"محمدجعفر ملکوتی، محمدمهدی طهرانی[تهران]: دانشگاه تربیت مدرس، [دفتر نشر آثار علمی]، ۱۳۷۹ ،‎۱۳۷۸
نقش گوگرد، کلسیم و منیزیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزیمحمدجعفر ملکوتی، حامد رضایی ؛ویراستار محمدحسین داودیکرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۰
نقشه‌برداریمحمود ذوالفقاریتهران: م. ذوالفقاری، ‎۱۳۷۰
نگاهی بر زندگی امام صادق علیه‌السلاممحمد محمدی‌اشتهاردیتهران: نشر مطهر، ‎۱۳۷۴
نگاهی به دانشگاه ولی عصر (عج)صدیقه شهاب الدینی پاریزی و دانشگاه ولی عصر رفسنجانرفسنجان: دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ‎۱۳۸۱
نگاهی به فناوری نانو در وزارت جهاد کشاورزیگردآوری و تدوین مجتبی خیام نکویی ... [و دیگران].- ویرایش ‎۲کرج: نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۸
نگهداری، فرآوری و کنترل کیفیت انگورنویسنده شهین زمردیتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۴
نماتدشناسی گیاهی: اصول و نماتدهای انگل و قرنطینه ایرانالیف شاپور باروتی، احمد علویتهران: شاپور باروتی؛ احمد علوی، ‎۱۳۷۴
نمی از یم اسرار قرآن کریمنوشته مصطفی محمود؛ ترجمه و نگارش محمدباقر حجتی[تهران]: بنیاد قرآن، ‎۱۳۶۰
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی (س)تالیف محمدحسن حسنیتهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج، ‎۱۳۷۸
نهاده‌های کشاورزی (کود، سم، بذر، نهال)تالیف عبدالعلی صباغتهران: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، روابط عمومی و امور بین‌الملل، ‎۱۳۸۴
نهج البلاغهمحمدعلی انصاریتهران: وزارت ارشاد، [ ‎۱۳]
[نهج‌البلاغه. فارسی] نهج‌البلاغه در سخنان علی علیه‌السلامترجمه محسن فارسیتهران: امیرکبیر، ۱۳۶۸، ۱۳۶۶، ‎۱۳۵۰
واژه‌های مورد استفاده در قارچ‌شناسیتالیف جعفر ارشادتهران: سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، ‎۱۳۷۰
وسائل و دستگاههای فرآیند محصولات کشاورزیتالیف کارل. دبلیو. هال، دنی. سی. دیوس؛ ترجمه مسعود فلاحی، مجتبی مدرس‌رضویمشهد: اترک [مرکز پخش]، ‎۱۳۶۵
وضعیت علمی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاههای دولتی کشور در سال ‎۱۳۷۱گروه علوم کشاورزیکرج: دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، ‎۱۳۷۳
ولایت در قرآن کریمتهیه و تدوین جمعی از نویسندگان؛ [به‌سفارش] وزارت جهاد سازندگی، حوزه نمایندگی ولی فقیه، مرکز مطالعات و تحقیقاتقم: شهریار، ‎۱۳۷۹
ولایت فقیهعبدالمحمد حسنی؛ زیرنظر مرکز مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگیقم: جهاد سازندگی، حوزه نمایندگی ولی فقیه، مرکز مطالعات و تحقیقات، ‎۱۳۷۶
ویژه نامه برگزیدگان کشاورزی سال ‎۱۳۷۸معاونت ترویج سازمان تات، دبیر خانه ستاد برنامه ریزی و امور اجرایی هفته جهاد کشاورزی سال ‎۷۸تهران: نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۷۸
هرستالیف جمشید حکمتی[تهران]: دنیا، ‎۱۳۷۰
هرستالیف جمشید حکمتی[تهران]: انتشارات علمی و فنی، ‎۱۳۶۲
هرس درختان میوهتالیف پاول گرهارد دهاز؛ ترجمه محمدرضا احمدیتهران: سپهر، ‎۱۳۶۳
هزینه تولید محصولات کشاورزی سال زراعی ۸۶-‎۱۳۸۵ جلد دومهیه کننده دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزیتهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی ، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، ‎۱۳۸۸
هزینه تولید محصولات کشاورزی سال زراعی ۸۷- ‎۱۳۸۶ جلد سومهیه کننده دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزیتهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی ، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، ‎۱۳۸۸
همگام با هشت سال تلاش مقدسروابط عمومی وزارت کشاورزیتهران: وزارت کشاورزی
همنام گل‌های بهاری: نگاهی نو به زندگی و شخصیت پیامبر گرامی صلی‌الله علیه و آلهحسین سیدی؛ [به سفارش] حوزه نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی دفتر آموزش عقیدتیکرج: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی، دفتر خدمات تکنولوژی و آموزشی، نشر آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۵
هواشناسینگارش محمد منجمیتهران: دانشگاه تهران، ‎۱۳۳۳
هیدرولوژی مهندسیمحمد نجماییتهران: دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۶۸-۱۳۶۶-‎۱۳۵۷
هیدرولیک کاربردی جریانهای میرا در خطوط انتقال شبکه‌های توزیع، کانالها و نیروگاهها(ضربه قوچ)ترجمه و تالیف جلال آشفته، علیرضا پزشکی‌نژاد[بی‌جا]: ج. آشفته، ‎۱۳۶۹
هزینه تولید محصولات کشاورزی سال زراعی ۸۶-‎۱۳۸۵ جلد دومتهیه کننده دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزیتهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی ، دفتر آمار و فناوری اطلاعات، ‎۱۳۸۸
یادنامه جلال افشار[به کوشش] گروهی از شاگردان او..تهران: رامین
یافته‌های دانش علف هرز با چشم‌اندازی ویژه در کنترل بیولوژیکیگردآورنده منصور منتظریتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ‎۱۳۸۴
یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی[تهیه کننده] وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیتهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ‎۱۳۸۵
یونجههادی کریمیتهران: نشر دانشگاهی، ‎۱۳۶۹