نشست هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش های حوزه پسته

نشست هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش های حوزه پسته با هدف ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه مبتنی بر ظرفیت شرکت های دانش بنیان کشور با همکاری شبکه تبادل فناوری رأس ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ بصورت حضوری و مجازی با حضور دکتر سلطانعلی زاده رئیس مرکز تبادل فناوری و همکاران این مرکز، دکتر اسماعیل پور رئیس پژوهشکده پسته، معاونین، رؤسای گروههای تحقیقاتی و رئیس مرکز رشد این پژوهشکده، مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان، آقای مهندس امید ناصری باغدار پیشرو و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برگزار گردید. حاضرین ضمن بیان اولویت های تحقیقاتی و اجرایی در محصول پسته، نظرات کارشناسی خود را ارائه نمودند. بر اساس جمع بندی انجام شده ارائه خدمات و تسهیلات در حوزه آب و آب شیرین کن ها، استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد، هوشمند سازی باغات پسته و بکارگیری روش های مکانیزه با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان مورد توافق و تاکید حاضرین قرار گرفت.