مدیر برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

 

نام ونام خانوادگی: دکتر ناصر صداقتي
مدرک تحصیلی: دکتری آبياري و زهكشي
گرایش تحصیلی: آبياري
دوره ریاست: از شهریور ماه 1400
پست الکترونیکی : n-sedaghati@pri.ir
تلفن تماس: 034-34225204
سوابق علمی : شرح سوابق علمی

شرح وظایف:

برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس تشکیلات مصوب و قوانین و مقررات مربوط
نظارت بر انجام کلیه امور اداری و استخدامی بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های اداری و استخدامی
نظارت بر ارایه خدمات پشتیبانی اعم از امور نقلیه, امور تاسیساتی و ساختمانی, انبارها و تهیه و تامین مایحتاج و ملزومات واحدهای سازمانی در چارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات مربوطه
نظارت بر گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و بودجه ای موسسه و ارایه آمارهای مورد نیاز