عملیات آزمایشی سم پاشی باغات پسته با استفاده از پهباد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری عملیات آزمایشی سم پاشی باغات پسته با استفاده از پهباد با حضور کارشناسان گیاهپزشگی پژوهشکده پسته در باغات پسته جوادیه فلاح نوق با مشارکت بخش خصوصی انجام شد. در این آزمایش قطعات سمپاشی شده توسط پهباد، با قطعات سمپاشی شده دستی و بدون سمپاشی مورد مقایسه قرار می گیرد.