شرکت رئیس پژوهشکده پسته در برنامه رادیویی میکروفون صبح رادیو کرمان

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاريخ 1401/2/6 آقاي دكتر اسماعيل پور رئيس پژوهشكده پسته در برنامه راديويي ميكروفون صبح راديو كرمان با موضوع مطالبه گري كشاورزان و باغداران در خصوص كشت هاي جايگزين شركت كردند. در اين خصوص رئيس پژوهشكده اعلام داشتند محصول پسته در مناطق با آب هاي شور و كم آبي همواره خود آخرين گزينه كشاورزي ممكن است و عملا كشت جايگزيني نمي توان معرفي كرد كه با اين شرايط سازگار و توليد اقتصادي داشته باشد. همچنين ايشان به اجراي طرحهاي سازگاري با كم آبي از جمله سيستم هاي آبياري زير سطحي كم فشار،استفاده از پوشش هاي مالچ در باغات، استفاده از سايبان ها در فصول گرم سال و استفاده از ارقام و پايه هاي مقاوم به خشكي و شوري اشاره كردند و اعلام داشتند كه كسب و كار هاي دانش بنيان ميتوانند در خصوص ارائه ايده هاي جديد و نيز انتقال يافته هاي تحقيقاتي موجود ورود پيدا كنند تا در برنامه كوتاه مدتي شاهد اثر گذاري بيشتر در عرصه هاي توليد كشاورزي استان باشيم.