سخنراني رئيس پژوهشكده پسته در شوراي اداري شهرستان رفسنجان

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در تاريخ پنجم تير ماه 1401 آقاي دكتر اسماعيل پور رئيس پژوهشكده پسته ضمن شركت در جلسه شوراي اداري شهرستان رفسنجان كه در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد در اين جلسه مطالبي در خصوص مهمترين دستاوردهاي پژوهشي پژوهشكده، مشكلات و موانع توليد صنعت پسته، مسائل آبياري و كمبود آب و … بيان فرمودند.