دومین جلسه شورای اداری پژوهشکده پسته در سال 1398برگزار گردید

جلسه شورای اداری پژوهشکده پسته به ریاست آقای دکترعلی اسماعیل پور ریاست پژوهشکده پسته راس ساعت 911 صبح چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 با حضور کلیه همکاران با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید در ابتدا ریاست پژوهشکده ضمن خیر مقدم به همکاران و تبریک حلول ماه رمضان ابتدااز مسئول اموراداری آقای مهندس محمدی خواستند تا مصوبات جلسه قبل این جلسه بررسی گردد در ادامه از همکاران خواسته شد تا در هر مطلبی که نیاز به طرح دارد بیان کنند که همکاران دیدگاههای خودرا بیان کردند در ادامه از متولدین اردیبهشت ماه با تقدیم لوح یادبود ،زاد روز تولدشان گرامی داشته شد. این جلسه نزدیک به دو ساعت به طول کشید .