دوره آموزشی ویژه پرسنل توپخانه لشکری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته از تاریخ 29 مرداد لغایت 2 شهریور ماه 1401 دوره آموزشی یک هفته ای در خصوص اصول به زراعی، به نژادی، آفات و بیماری ها، تغذیه، آب، خاک و صنایع تبدیلی کاشت پسته ویژه پرسنل وظیفه و کارشناسان توپخانه لشکری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده پسته در محل این یگان نظامی در رفسنجان برگزار گردید.