خسارت سرمای بهاره در باغات پسته

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته بر اساس گزارشات واصله از مناطق پسته کاری در استان های کرمان و یزد، علیرغم وجود سالی کم محصول در سال جاری، متاسفانه کاهش دمای حداقل از اوایل هفته جاری باعث ایجاد خسارت سرمای بهاره در باغات پسته شهرستان های رفسنجان، سیرجان، شهربابک، زرند، کرمان، اردکان، هرات، مروست و بافق گردیده است. در صد خسارت در مناطق مختلف و در ارقام مختلف متفاوت بوده که موضوع در دست بررسی کارشناسی میباشد. لازم به ذکر است بر اساس توصیه های کارشناسی برخی باغداران از برخی روش های پیشگیرانه کاهش خسارت سرما از جمله استفاده از بخاری باغی، چاهک معکوس، توربین مولد باد و آبیاری غرقابی در زمان سرما استفاده کرده اند. با توجه به تغییرات اقلیمی، گلدهی درختان پسته در سال جاری حدود یک هفته زودتر از حد معمول انجام شده که یکی از دلایل افزایش خسارت سرمای بهاره در باغات پسته می باشد.