حضور رئیس پژوهشکده پسته در برنامه رادیویی

شرکت آقای دکتر اسماعیل پور رئیس پژوهشکده در تاریخ ۱۱ تیرماه جاری در برنامه رادیویی با موضوع گرمازدگی درختان پسته در رادیو رفسنجان که نحوه خسارت، شرایط ایجاد خسارت و روش های کنترل و کاهش خسارت گرمازدگی در تابستان‌ مطرح گردید. در این برنامه به سوالات باغداران که از طریق گزارشگر برنامه در سطح شهر تهیه شده بود ، پاسخ داده شد‌.