حضور آقای دکترمجید ولدان در جمع کارکنان پژوهشکده پسته

آقای دکتر مجید ولدان مدیر کل دفتر امور فن آوری سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی صبح روز چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 در جمع محققین و اعضای هیئت علمی پژوهشکده پسته حضور یافتند . جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خیر مقدم آقای دکتر علی اسماعیل پور ریاست پژوهشکده پسته آغاز و پس از آن جلسه به آقای دکتر ولدان سپرده شد و ایشان به طور مفصل در مورد شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی طرحها و پروژه های تحقیقاتی به ایراد سخن پرداختند که این جلسه با پرسش و پاسخ همکاران مواجه و نزدیک به 5 ساعت به طول انجامید.