جلسه شورای هماهنگی مراکز رشد، نوآوری و شتاب دهنده رفسنجان

سومین جلسه شورای هماهنگی مراکز رشد، نوآوری و شتاب دهنده رفسنجان با حضور مهندس رضایی فرماندار ویژه، دکتر رنجبرکریمی رییس دانشگاه ولی عصر، دکتر اسماعیل پور رییس پژوهشکده پسته کشور، دکتر جعفرپور معاون پژوهشی دانشگاه ولی عصر، دکتر طبیب زاده معاون علمی و دکتر رجبی زاده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ، خانم دکتر نادی مدیر مرکز رشد پژوهشکده پسته، خانم دکتر حسن زاده مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، مهندس علیپور به نماینده شتاب دهنده کایت، مهندس باقری نماینده دانشگاه پیام نور، مهندس فارسی مدیرعامل انجمن کارآفرینان و دکتر کاظمی مدیر مرکز رشد دانشگاه ولی عصر در دفتر مرکز رشد دانشگاه ولی عصر تشکیل و فرصت ها و چالش های شرکت های دانش بنیان و فناورانه و ظرفیت های توسعه ای رفسنجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه فرماندار ویژه، شرکت های مراکز رشد را الگوی مناسبی برای توسعه عنوان کرد و ابزار امیدواری کرد این شرکت ها می توانند مشکلات اساسی کشور را برطرف نمایند. وی برگزاری این جلسات را مهم ارزیابی کرد و خواستار مشارکت مسئولانه همه دستگاه ها برای رفع موانع، تقویت ظرفیت ها و توسعه زیرساخت های فناورانه شد.