آدرس پستی: رفسنجان، میدان شهید حسینی، پژوهشکده تحقیقات پسته کشور

آدرس کانال تلگرام پژوهشکده : channel: @irpri

صندوق پستی : 77175/435

کدپستی:      7714613634

نمابر:         02172957301

               034-34225208

تلفن:     7-34225205-034

پست الکترونیک: ipri@pri.ir