آدرس پستی: رفسنجان، میدان شهید حسینی، پژوهشکده تحقیقات پسته کشور

آدرس کانال تلگرام پژوهشکده : channel: @irpri

صندوق پستی : 77175/435

کدپستی: 7714613634

نمابر: 34225208-034

تلفن: 7-34225205-034

پست الکترونیک: ipri@pri.ir