تاریخچه :

 

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و صادراتی ایران به شمار می رود که در تولید و تجارت جهانی نقش مهمی ایفا می‏کند. از دیدگاه‌ اقتصادی‌ محصول‌ پسته‌ یکی‌ از مهمترین‌ کالاهایی‌ است‌ که‌ هر ساله‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از درآمدهای‌غیرنفتی‌ را تأمین‌ نموده‌ و مقادیر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ ارز وارد کشور نموده‌ است. علاوه بر جنبه اقتصادی،‌ پسته‌ از جنبه‌های‌ دیگر همچون‌ جنبه‌های‌ اجتماعی‌، سیاسی‌ و زیست‌ محیطی‌ نیز برای‌ کشور حائز اهمیت ‌فراوان‌ می‌باشد

توسعه‌ کشت‌ پسته‌ به صورت‌ محصول‌ واحد و خسارت‌ آفات‌ و عوامل‌ بیماریزای‌ گیاهی‌ به‌ درختان‌ پسته‌ باعث ‌شد تا در سال‌ 1334 اهالی‌ رفسنجان‌ اقدام‌ به‌ تأسیس‌ صندوقی‌ به نام‌ تعاونی‌ دهات‌ در هر قریه‌ نموده‌ و با روی هم‌گذاشتن‌ مبالغ به دست آمده ‌ به فکر ایجاد آزمایشگاهی‌ به‌ این‌ منظور افتادند. پس‌ از آن‌ انجمن‌ عمرانی‌شهرستان‌ رفسنجان‌ در تاریخ پنجم خرداد‌ 1335 اقدام‌ به‌ تهیه‌ زمین‌ نمود و زمینی‌ به‌ مساحت‌ تقریبی‌ دو هکتار از طرف‌ شهرداری‌ رفسنجان‌ و با تصویب‌ انجمن‌ شهر بدین امر اختصاص‌ یافت‌ که زمین یاد شده تسطیح و در آن احداث ساختمان صورت گرفت. بدین‌ ترتیب‌ بنای‌ اولیه‌ آزمایشگاه‌ بررسی‌ آفات‌ و بیماریهای‌گیاهی‌ رفسنجان‌ ایجاد گردید.‌

با پیگیری‌ فرماندار وقت‌ و علاقه‌ پسته‌ کاران ‌رفسنجان‌ در دستیابی‌ به‌ راه‌ حل‌های‌ مناسب‌ برای‌ مقابله‌ با خسارتهای ناشی از‌ آفات و بیماریهای پسته‌، وزارت‌کشاورزی،‌ کارشناسانی را‌ به صورت‌ مأمور برای‌ بررسی‌ مسائل‌ آفات‌ و بیماریهای‌ پسته و چند نوبت‌ در سال‌ به‌ رفسنجان‌ اعزام‌ می‌داشت‌.

بالاخره‌ در سال‌ 1339 مؤسسه‌ بررسی‌ آفات‌ و بیماریهای‌ گیاهی‌ عهده‌ دار پیگیری‌ موضوع‌ آفات‌ و بیماریهای‌ پسته‌ شد و همزمان‌ کارشناس‌ مقیم‌ به‌ رفسنجان‌ اعزام‌ و کار دائمی‌آزمایشگاه‌ شروع‌ شد. بدین‌ ترتیب‌ تحقیقات‌ پسته‌ در ایران‌ با تأسیس‌ آزمایشگاه‌ تحقیقات‌ آفات‌ و بیماریهای ‌گیاهی‌ رفسنجان‌ در سال‌ 1339 آغاز گردید.

 

 

 

در ادامه فعالیت آزمایشگاه، به منظور متمرکز نمودن کلیه فعالیتهای تحقیقاتی پسته در سطح کشور، در اواخر سال 1371 بنا به دستور وزیر محترم وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات پسته کشور در رفسنجان، مهمترین منطقه پسته کاری ایران، تاسیس گردید.
موسسه تحقیقات پسته کشور هم اکنون دارای 6 بخش تحقیقاتی و مجموعه آزمایشگاههای مجهز در تخصص‏های آفات، بیماریها، باغبانی و بیوتکنولوژی، خاکشناسی، آفلاتوکسین و سم شناسی و همچنین هفت ایستگاه تحقیقاتی شامل سه ایستگاه در استان کرمان و چهار ایستگاه در دامغان، قزوین، فیض آباد خراسان و اردکان می باشد. این موسسه با دارا بودن 22 عضو هیئت علمی و محقق در بخش های ستادی و استانی ، سالانه طرح ها و پروژه های زیادی را در راستای برنامه راهبردی تحقیقاتی پسته اجرا می کنند .