برگزاری کلاس ترویجی در مدیریت جهاد کشاورزی شهربابک

حضور آقای دکتر جوانشاه عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته در تاریخ ۸ تیر ماه جاری در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک و برگزاری کلاس ترویجی با همکاری اداره بسیج شهرستان در خصوص خسارت عوامل اقلیمی و روش های کاهش خسارت با استفاده از سایبان جهت کارشناسان و مروجان کشاورزی و باغداران پیشرو شهرستان مذکور و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در خصوص مشکلات موجود که مورد استقبال حضار قرار گرفت.