برگزاری کلاس ترویجی در خصوص خسارت عوامل اقلیمی خسارت آفت کلیدی پسیل پسته

حضور آقای دکتر اسماعیل پور رئیس پژوهشکده و آقای دکتر بصیرت معاون پژوهشی پژوهشکده پسته در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرند در تاریخ ۸ تیر ماه جاری و برگزاری کلاس ترویجی در خصوص خسارت عوامل اقلیمی و روش های کاهش خسارت، و خسارت آفت کلیدی پسیل پسته و روش های مبارزه غیر شیمیایی و شیمیایی جهت کنترل و کاهش خسارت آن جهت کارشناسان و مروجان کشاورزی و باغداران پیشرو شهرستان زرند و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در خصوص مشکلات موجود که مورد استقبال حضار قرار گرفت.