برگزاری تور علمی ترویجی استفاده از سایبان در باغات پسته

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته برگزاری تور علمی ترویجی استفاده از سایبان در باغات پسته (مزایا و معایب) جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی با حضور مدیران، کارشناسان و مروجان کشاورزی و باغداران پیشرو شهرستان رفسنجان در تاریخ ۲۹ خرداد ماه در محل ایستگاه ۲۲ بهمن پژوهشکده پسته رفسنجان و باغات شخصی در حومه غربی شهرستان رفسنجان