برگزاري اولين جلسه سرگروه هاي محققين معين در سال 1399

در اين جلسه كه در روز يكشنبه 8 تيرماه تشكيل شد، سرگروه هاي محققين معين پژوهشكده مربوط به شهرستان هاي كرمان، رفسنجان، راور، انار ، زرند، سيرجان و شهربابك گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در 3 ماهه اول سال (فصل بهار) ارائه دادند. همچنين با توجه به شرايط موجود به دليل شيوع بيماري كرونا و عدم امكان برگزاري كلاس هاي آموزشي حضوري، راهكارهايي جهت افزايش ارتباط بين محققين معين با كارشناسان پهنه و كشاورزان به صورت غيرحضوري بويژه از طريق سامانه جامع پهنه بندي داده هاي كشاورزي ارائه شد.