برنامه رادیویی با عنوان روش های پیوند در پسته

برگزاری برنامه رادیویی با عنوان روشهای پیوند و زمان مناسب در رادیو رفسنجان،
این برنامه رادیویی یکساعته در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴در ساعت ۱۱:۱۵ با حضور آقای دکتر اسماعیل پور رییس پژوهشکده پسته برگزار شد که پس از ارائه توضیحاتی مرتبط با موضوع، به سوالات مطرح شده از سوی شنوندگان برنامه پاسخ داده شد.