بازدید گروه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی از باغات خسارت دیده ناشی از سرمای بهاره

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ هیجدهم فروردین ماه 1400 قائم مقاوم صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک، مدیر کل بحران معاونت باغبانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس پژوهشکده پسته، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان بیمه از خسارت سرمازدگی باغات پسته در شهرستان های رفسنجان، انار و شهریابک بازدید نمودند.