بازدید نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده پسته

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه 1401 آقای دکتر جلالی نماینده مردم شریف شهرستان های انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با حضور در پژوهشکده پسته و شرکت در جلسه با حضور ریاست پژوهشکده و تعدادی از اعضاء هیات علمی پژوهشکده در جریان آخرین دستاوردهای پژوهشی پزوهشکده پسته قرار گرفت. در ابتدای این جلسه آقای دکتر اسماعیل پور ریاست پژوهشکده ضمن خیر مقدم به آقای دکتر جلالی به معرفی پژوهشکده پسته و خلاصه ای از آخرین دستاوردهای پژوهشی اجرا شده در پژوهشکده پرداخت. در این جلسه همچنین نماینده محترم مردم شریف شهرستان های انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی مطالبی در خصوص وضعیت صنعت پسته و تحقیقات صورت گرفته در زمینه پسته بیان نمودند و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه نمودند.