بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از طرح سایبان پژوهشکده پسته

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ ۶ تیر ماه 1401 آقای دکتر خیر اندیش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، آقایان مهندس رضایی فرماندار شهرستان رفسنجان و مهندس حاج عبدالهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان و همکاران ایشان از طرح استفاده از سایبان برای کاهش خسارت آفتاب سوختگی و پوکی پسته در ایستگاه تحقیقاتی پژوهشکده پسته در رفسنجان به منظور حمایت و توسعه الگویی این سیستم در باغات پسته استان کرمان برای کاهش خسارت گرمازدگی تابستان بازدید و آقای دکتر اسماعیل پور رئیس پژوهشکده پسته نتایج حاصل از اجرای این طرح را ارائه نمودند که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت های جهاد کشاورزی در هریک از شهرستان های استان حداقل در ۵ سایت الگویی طرح ایجاد سایبان در باغات پسته برای توسعه و ترویج این طرح اجرا شود.