بازدید از باغات پسته خسارت دیده شهرستان زرند

در تاریخ ۲۵ فروردین ماه 1401 بازدید از باغات خسارت دیده شهرستان زرند با حضور آقای حسینی نژاد فرماندار محترم ، آقای دکتر خیراندیش ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، آقای نورالدینی رئیس دفتر نماینده محترم مجلس، آقای دکتر اسماعیل پور رئیس پژوهشکده پسته کشور، آقای مهندس احمدزاده رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان و معاونین باغبانی و طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. در این بازدید صحرایی عوامل موثر بر میزان خسارت، زمان وقوع سرما، روش های ممکن برای کنترل و کاهش میزان خسارت و اقدامات لازم جهت بهبود شرایط درختان خسارت دیده مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت.