بازدید از ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد

در ادامه بازدیدهای دوره ای پژوهشکده پسته از ایستگاه های تحقیقاتی پسته در سایر استان ها، روز سه شنبه ۱۴ تیرماه آقای دکتر تاج آبادی پور رئیس گروه ژنتیک و به نژادی پژوهشکده، از ایستگاه تحقیقات فیض آباد خراسان رضوی بازدید بعمل آوردند و پس از ارائه گزارش توسط رئیس ایستگاه، از باغات و همچنین پروژه های در دست اجرا نیر بازدید کردند و در جریان وضعیت فعلی ایستگاه، برنامه های آینده و مشکلات این ایستگاه قرار گرفتند. در ضمن بنا به درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیض آباد و بر حسب ضرورت، مقرر شد در اولین فرصت یک دوره آموزشی در ارتباط با بیماری سرخشکیدگی درختان پسته توسط همکاران متخصص پژوهشکده برگزار گردد. نماینده پژوهشکده اعلام داشت
خوشبختانه با وجود بسیاری از ناملایمات جوی در شروع فصل رویش سال جاری، میزان محصول پسته ایستگاه فیض اباد رضایت بخش بود و با تلاش و کوشش کارکنان ایستگاه و بخصوص آقای مهندس شرافتی وضعیت مدیریت باغ مطلوب می باشد. روند انجام امور تحقیقاتی ایستگاه بخصوص ارزیابی ارقام و معرفی آنها بخوبی در حال انجام می باشد. این ایستگاه دارای ارقام ارزشمندی می باشد که با وجود محصول دهی خوب و سال آوری متوسط، مقاومت بالایی به شوری آب و خاک نیز دارند.