اولین جلسه شورای تحقیقات پژوهشکده پسته در سال 1398 برگزار گردید

جلسه شورای تحقیقات پژوهشکده پسته به ریاست آقای دکترعلی اسماعیل پور راس ساعت 9وسی دقیقه  صبح سه شنبه 26 فروردین ماه 1398 با حضور کلیه مدعوین از مسئولین ادارات مختلف شهرستان تا اعضای هیئت علمی دانشگاههای رفسنجان و همینطور همکار هیئت علمی و غیر هیئت علمی پژوهشکده پسته برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای دکتر اسماعیل پور ضمن تبریک سال نو و تبریک اعیاد شعبانیه و بارندگیهای اتفاق افتاده برای استان و محصول پسته کشور ابراز خشنودی کردند.در ادامه دکتر شاکر اردکانی معاونت پژوهشی، پژوهشکده پسته در ارتباط با طرحهای تحقیقاتی مصوب پژوهشکده در طی ماه گذشته و کارهای تحقیقاتی انجام شده به ایراد سخن پرداختند و در ادامه آقایان دکتر مهدی بصیرت و مهندس حمید هاشمی راد راجع به آفات اول فصل پسته به ایراد سخن پرداختند و در ادامه آقای مهندس امیری مسئول حفظ نباتات شهرستان رفسنجان در ارتباط با سموم مجاز و غیر مجاز به ایراد سخن پرداختند . در انتها نیز به حضار فرصت داده شد تا نظرات و سوالات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده بیان کنند و در جاهایی که نیاز به پاسخگویی بود پاسخ لازم توسط ارائه دهنده داده شد . لازم به ذکر است سخنرانیها به شکل پاورپوینت ارائه و جلسه نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید.