آخرین جلسه شورای تحقیقات پژوهشکده پسته در سال 1397 برگزار گردید

جلسه شورای تحقیقات پژوهشکده پسته به ریاست آقای دکترعلی اسماعیل پور راس ساعت 9 صبح سه شنبه  21 اسفند ماه 1397 با حضور کلیه مدعوین از مسئولین ادارات مختلف شهرستان تا اعضای هیئت علمی دانشگاههای رفسنجان و همینطور همکار هیئت علمی و غیر هیئت علمی پژوهشکده پسته برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای دکتر شاکر اردکانی در ارتباط با طرحهای تحقیقاتی مصوب پژوهشکده در طی ماه گذشته و کارهای تحقیقاتی انجام شده به ایراد سخن پرداختند و در ادامه آقای دکتر علی تاج آبادی در مورد مشکلات و معضلات مربوط به گرده افشانی پسته سخنرانی کردند که بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص داد در انتها نیز به حضار فرصت داده شد تا نظرات و سوالات خود را پیرامون موضوع بیان کنند و در جاهایی که نیاز به پاسخگویی بود پاسخ لازم توسط ارائه دهنده داده شد . لازم به ذکر است سخنرانی به شکل پاورپوینت ارائه و جلسه نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید.